02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Personvernerklæring

Personvernerklæring knyttet til Jungheinrich sine digitale tjenester

Hos Jungheinrich legger vi stor vekt på konfidensialitet og er opptatt av å beskytte personopplysningene dine. Vi behandler derfor personopplysningene du gir oss i forbindelse med bruk av våre tjenester i henhold til rettslige krav og reglene i denne personvernerklæringen.

1. Generell informasjon

Denne personvernerklæringen danner grunnlaget for vår (i det følgende: «Jungheinrich», «vi», «oss») innsamling av personopplysninger innenfor rammen av din bruk av Jungheinrich sine tjenester, nettsider, apper, andre digitale produkter (i det følgende: «tjenester») og opplysninger du gir oss på annen måte. Vi legger stor vekt på konfidensialitet og er opptatt av å beskytte personopplysningene dine. Derfor behandler vi personopplysninger du gir oss i forbindelse med bruk av tjenesten, strengt i henhold til rettslige krav og reglene i denne personvernerklæringen.

I det følgende orienterer vi deg om hvordan, i hvilket omfang og med hvilket formål vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med bruk av tjenesten. For at du skal forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine, ber vi deg om å lese denne informasjonen nøye.

I del fire finner du informasjon om hvordan opplysningene blir behandlet i forbindelse med tjenesten det gjelder.

2. Den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig i personvernrettslig forstand er Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Tyskland.

Personvernombudet vårt, som du kan henvende deg til om du skulle ha spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og for å gjøre rettighetene dine gjeldende (se del 8), er:

Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Tyskland
Telefon: +49 40 6948-1630
E-post: Frank.Jastrob@jungheinrich.de

3. Datasikkerhet

Vi implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak av høyeste standard for å sikre at kravene i europeisk og nasjonal personvernlovgivning blir overholdt. Vi gjør også dette for å beskytte opplysningene vi behandler mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap og ødeleggelse og at uvedkommende skal få tilgang til dem.

I særdeleshet blir all kommunikasjon i forbindelse med besøk og bruk av tjenestene, både via nettleser og app (heretter «agent»), kryptert ved hjelp av TLS-prosedyren.

4. Informasjon om databehandling

Vi behandler bare personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Dette betyr at opplysningene bare blir behandlet under forutsetning av at dette er hjemlet i lov, dvs. hvis loven krever databehandling, hvis brukeren har gitt sitt samtykke, eller hvis databehandlingen blir gjort på grunnlag av vår legitime interesse i EUs personvernforordnings forstand, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

4.1. Opplysninger som samles inn automatisk

Følgende opplysninger blir samlet inn når du bruker tjenestene våre:

 • IP-adresse
 • agent
 • operativsystem
 • internettadresse (URL) og sider du besøker
 • språkinnstillingene på agenten du bruker
 • dato og klokkeslett ved besøk

Slike automatisk innsamlete opplysninger blir lagret, slik at de kan bidra til å gjøre det enklere å bruke tjenestene, og for å oppdage, eliminere og spore eventuelle tekniske feil eller misbruk av tjenestene. Vi ønsker også å danne oss et bilde av hvilket innhold i tjenesten de besøkende oppfatter som mest interessant. Dette gjelder bare innsamling av informasjon om den generelle brukeratferden til alle kundene våre. Det er altså ikke sånn at slike opplysninger blir evaluert for derved å opprette individuelle brukerprofiler.

Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)).

Hvilke opplysninger vi behandler, og med hvilket formål.

4.2. Flåtestyring

4.2.1. Opplysninger som blir brukt

Følgende opplysninger blir brukt når du bruker tjenesten:

 • debitornummer
 • firmaadresse
 • avtalenummer
 • opplysninger om avtalen
 • utstyrsnummer
 • driftstimer

4.2.2. Behandling av personopplysningene til registrerte brukere

Løsningen du får med denne tjenesten, et flåtestyringssystem, gjør at du effektivt kan overvåke og styre internlogistikken din. For å kunne bruke tjenesten og funksjonene i den må du registrere deg som bruker. Til dette formålet oppretter Jungheinrich en midlertidig brukerkonto, en såkalt «initial user». Brukerne har tilgang til styrings- og evalueringsdata i truckparken sin. I sammenheng med brukerregistrering på portalen blir følgende personopplysninger behandlet:

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • rolle
 • språk
 • kontoens fastsatte gyldighetsperiode
 • brukerens personlige passord
 • brukerautorisering av parten som blir registrert som mottaker av forsendelser

Slik databehandling skjer for å kunne identifisere deg som bruker og for å kunne gi deg tilgang til portalen i tråd med avtalen. Dette hindrer at personer som ikke er registrert, kan få tilgang til de beskyttete delene av portalen. 

Videre kan det også hende at Jungheinrich-forhandleren som har ansvar for deg, deler personopplysninger med oss. Det vil da være snakk om opplysninger du har gitt den lokale kontaktpersonen din i forbindelse med en forespørsel om kundestøtte (navn, kontaktopplysninger, forespørselen). Når vi har oppgaver som skal utføres på et annet sted i leverandørkjeden (andre og tredje nivå), er det nødvendig at slike opplysninger blir overført til oss.

Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)).

4.3. ISM Online

4.3.1. Behandling av personopplysningene til registrerte brukere

Løsningen du får med denne tjenesten, et flåtestyringssystem, gjør at du effektivt kan overvåke og styre internlogistikken din. For å kunne bruke tjenesten og funksjonene i den må du registrere deg som bruker. Til dette formålet oppretter Jungheinrich en midlertidig brukerkonto, en såkalt «initial user». Brukerne har tilgang til styrings- og evalueringsdata i truckparken sin. I sammenheng med brukerregistrering på portalen blir følgende personopplysninger behandlet:

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • rolle
 • språk
 • kontoens fastsatte gyldighetsperiode
 • brukerens personlige passord
 • brukerautorisering av parten som blir registrert som mottaker av forsendelser

Slik databehandling skjer for å kunne identifisere deg som bruker og for å kunne gi deg tilgang til portalen i tråd med avtalen. Dette hindrer at personer som ikke er registrert, kan få tilgang til de beskyttete delene av portalen.

Videre kan det også hende at Jungheinrich-forhandleren som har ansvar for deg, deler personopplysninger med oss. Det vil da være snakk om opplysninger du har gitt den lokale kontaktpersonen din i forbindelse med en forespørsel om kundestøtte (navn, kontaktopplysninger, forespørselen). Når vi har oppgaver som skal utføres på et annet sted i leverandørkjeden (andre og tredje nivå), er det nødvendig at slike opplysninger blir overført til oss.

Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)).

4.3.2. Behandling av personopplysninger innen rammen av kontaktskjemaet

Hvis du bruker kontaktskjemaet til å ta kontakt med oss, behandler vi personopplysningene du oppgir i skjemaet for å kunne behandle og besvare henvendelsen din og eventuelt andre forespørsler. Hvis du i henvendelsen oppgir at du har andre eller ytterligere formål med å gi oss personopplysningene og innholdet, kommer vi også til å behandle personopplysningene du oppgir i henvendelsen til dette formålet. Når du bruker skjemaet til å ta kontakt med oss, vil følgende opplysninger (obligatoriske opplysninger) alltid bli behandlet:

 • fornavn og etternavn
 • tiltaleform
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • land
 • tema
 • foretrukken kommunikasjonskanal

Slik databehandling er nødvendig for å kunne besvare henvendelsen din (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)). Behandling av andre opplysninger (f.eks. adressen din eller ytterligere kommentarer) du frivillig har oppgitt i kontaktskjemaet, blir gjort på grunnlag av forordningens bestemmelse om interesseavveining (EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav f)).

4.4. Batteristyring

4.4.1. Behandling av personopplysningene til registrerte brukere

Med tjenesten vi tilbyr, kan du effektivt styre internlogistikken og optimalisere hvordan du bruker batteriene dine. For å kunne bruke tjenesten og funksjonene i den må du registrere deg som bruker. Derfor oppretter vi brukerkonti. Brukerne har tilgang til styrings- og evalueringsdata til batteriene sine. I sammenheng med brukerregistrering knyttet til produktet blir følgende personopplysninger behandlet:

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • firma
 • språk
 • brukerens personlige passord

Slik databehandling skjer for å kunne identifisere deg som bruker og for å kunne gi deg tilgang til portalen i tråd med avtalen. Dette hindrer at personer som ikke er registrert kan få tilgang til de beskyttete delene av portalen.

Videre kan det også hende at Jungheinrich-forhandleren som har ansvar for deg, deler personopplysninger med oss. Det vil da være snakk om opplysninger du har gitt den lokale kontaktpersonen din i forbindelse med en forespørsel om kundestøtte (navn, kontaktopplysninger, forespørselen). Når vi har oppgaver som skal utføres på et annet sted i leverandørkjeden (andre og tredje nivå), er det nødvendig at slike opplysninger blir overført til oss.

Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)).

4.5. Call4Service og Service Avis

4.5.1. Nedlasting av appen

Når du laster ned tjenesten, blir opplysningene som er påkrevd overført til den respektive app-butikken. Vi har ingen innflytelse på slik innsamling av opplysninger. Vi behandler bare oppgitte opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for selve nedlastingsprosessen til den respektive enheten. Vi behandler ikke slike opplysninger ut over dette. 

Informasjon om databehandling og personvern hos de respektive leverandørene finner du i retningslinjene de har for personvern:
Apple iTunes: https://www.apple.com/de/privacy/
Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.5.2. Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av produktet

Denne tjenesten kan brukes til å opprette serviceforespørsler. For å kunne bruke tjenesten og for å kunne gjøre det mulig å behandle serviceforespørsler, må du registrere deg som bruker. I forbindelse med brukerregistrering og når du oppretter serviceforespørsler, blir følgende personopplysninger behandlet:

 • brukertilgangsdata 
 • firmanavn og -adresse 
 • brukerens fornavn og etternavn 
 • telefonnummer, e-postadresse og kundenummer
 • språk

Det eneste formålet vi har med å behandle personopplysningene vi samler inn fra deg, er å kunne oppfylle serviceforespørselen din. Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av produktet (jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)).

4.6. Rental-appen

4.6.1. Nedlasting av appen

Når du laster ned tjenesten, blir opplysningene som er påkrevd overført til den respektive app-butikken. Vi har ingen innflytelse på slik innsamling av opplysninger. Vi behandler bare oppgitte opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for selve nedlastingsprosessen til den respektive enheten. Vi behandler ikke slike opplysninger ut over dette. 

Informasjon om databehandling og personvern hos de respektive leverandørene finner du i retningslinjene de har for personvern:
Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy/
Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.6.2. Behandling av personopplysningene til registrerte brukere

Tjenesten kan brukes til å gå igjennom avtale-, kjøretøy- og ordredata. For å kunne bruke tjenesten må du registrere deg som bruker. I forbindelse med brukerregistrering blir følgende personopplysninger behandlet:

 • brukertilgangsdata 
 • firmanavn og -adresse 
 • brukerens fornavn og etternavn 
 • telefonnummer, e-postadresse og kundenummer
 • språk

Det eneste formålet vi har med å behandle personopplysningene vi samler inn fra deg, er å kunne oppfylle serviceforespørselen din. Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av produktet (jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)).

4.7. JUR Check-appen

En oversikt over hvilke data som blir samlet inn i Microsoft Visual Studio App Center, som blir brukt for å utvikle JUR Check-appen, finner du via denne lenken: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected 

4.7.1.  Nedlasting av appen

Når du laster ned tjenesten, blir opplysningene som er påkrevd overført til den respektive app-butikken. Vi har ingen innflytelse på slik innsamling av opplysninger. Vi behandler bare oppgitte opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for selve nedlastingsprosessen til den respektive enheten. Vi behandler ikke slike opplysninger ut over dette. 

Informasjon om databehandling og personvern hos de respektive leverandørene finner du i retningslinjene de har for personvern:

Apple App Store: https://www.apple.com/de/privacy/
Google Play: https://policies.google.com/privacy

4.7.2. Behandling av personopplysningene til registrerte brukere

Du kan bruke tjenesten til å opprette og utføre kontroll. For å kunne bruke tjenesten må du registrere deg som bruker. Når du oppretter og utfører kontroll, blir følgende personopplysninger behandlet:

 • brukertilgangsdata 
 • firmanavn og -adresse 
 • tiltaleform
 • brukerens fornavn og etternavn 
 • e-postadresse og kundenummer eller leverandørnummer
 • språk

Det eneste formålet vi har med å behandle personopplysningene vi samler inn fra deg, er å kunne oppfylle serviceforespørselen din. Databehandling med de formål som er nevnt over, blir gjennomført for å kunne oppfylle avtalen om bruk av produktet (jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)).

4.8. Tjenesten Remote Diagnostics

Med denne tjenesten kan du overvåke gaffeltrucker og smartadaptere som er koblet til, og få oversikt over maskindata. Du har også mulighet til å kjøre spørringer i feilloggen til truckene. For å kunne bruke tjenesten og informasjonen du finner i den, må du registrere deg som bruker. Ved brukerregistrering og når du bruker tjenesten, blir følgende personopplysninger behandlet:

 • brukertilgangsdata
 • e-postadresse/bruker-ID
 • språkinnstilling i agenten som blir brukt

Det eneste formålet vi har med å behandle personopplysningene vi samler inn fra deg, er at vi skal kunne tilby tjenesten. Behandling av personopplysningene dine er frivillig og basert på ditt samtykke i henhold til EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav a).

4.9. Jungheinrich Training Hub

Med løsningen for bestilling og administrering av opplæring fra Jungheinrich, kan du reservere eller be om opplæringskurs for deg og dine ansatte. Gjennom læringsplattformen som vi tilbyr, kan du få tilgang til og redigere læringsinnholdet som vi tilbyr og du kan se din personlige læringshistorikk. For å kunne bruke portalen og tjenestene som tilbys der, er registrering som bruker obligatorisk. Jungheinrich-forhandleren vil først opprette en datapost med dine personlige data. Innenfor brukerregistrering på portalen blir følgende personopplysninger behandlet:

 • påloggingsnavn (e-post)
 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • språk
 • spesifisert gyldighetsperiode for kontoen

Du får tilgang til portalen via en konto opprettet hos Microsoft som en del av påloggingsprosessen. Denne databehandlingen utføres for å identifisere deg som en registrert bruker og for å gi deg tilgang til portalen i samsvar med kontrakten. Dette forhindrer uregistrerte personer i å få tilgang til de beskyttede delene av portalen.
Videre kan vi motta dine personlige data fra Jungheinrich-forhandleren som er ansvarlig for deg, som du har gitt til kontaktpersonen din der i forbindelse med en forespørsel (navn, kontaktdata, bekymringer). Overføring av data til oss er alltid nødvendig hvis vi må utføre oppgaven vår innenfor rammen av 2. og 3. nivå brukerstøtte.
Databehandling for de ovennevnte formål utføres for å gjennomføre kontrakten om bruk av portalen (jf. artikkel 6 para. 1 p. 1 bokstav b) DS-GVO).

4.10. Jungheinrich Campus

Med løsningen Jungheinrich CAMPUS, vår læringsplattform, som er tilgjengelig i portalen, kan du ringe opp og redigere læringsinnhold som blir tilbudt og du kan se din personlige læringshistorikk. For å kunne bruke portalen og tjenestene som tilbys der, må du registrere deg som bruker. Jungheinrich-forhandleren som er ansvarlig for deg, oppretter et datasett med personopplysninger. Innenfor brukerregistrering i portalen blir følgende personopplysninger behandlet:

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • rolle
 • språk
 • bestemt gyldighetsperiode for konto

Denne databehandlingen skjer for å identifisere deg som en registrert bruker og for å gi deg tilgang til portalen i henhold til kontrakten. Dette forhindrer uregistrerte personer i å få tilgang til de beskyttede delene av portalen.
Videre kan vi også motta personopplysninger fra Jungheinrich-forhandleren som er ansvarlig for deg, som du har gitt til din lokale kontaktperson innenfor rammen av en supportforespørsel (navn, kontaktdata, forespørsel). Overføring av slike data til oss er nødvendig når vi må utføre vår oppgave innenfor rammen av 2. og 3. nivå support.
Databehandling for ovennevnte formål blir utført for å gjennomføre kontrakten om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)).

4.11. Fleet Enterprise

Med Fleet Enterprise (som er et flåtestyringssystem) kan du enkelt overvåke og kontrollere din internlogistikk. For å kunne bruke tjenesten og funksjonene som tilbys der, må du registrere deg som bruker. Brukerne har tilgang til styrings- og evalueringsdata i truckparken sin. I sammenheng med brukerregistrering i løsningen blir følgende personopplysninger behandlet:

 • Brukertilgangsdata
 • Firmanavn og adresse
 • Kjønn
 • Fornavn og etternavn
 • Jobbtittel
 • E-post
 • Språk
 • Gyldighetsperiode for brukerkontoen
 • Førerlegitimasjon som påloggingsinformasjon, tilgangs-ID, PIN-kode, ekstern ID, autorisasjonsnivå, timepris, sertifiseringsutløp, utløpsdato for lisens og gruppetilhørighet
 • Truckdata (oppdrag, støt og utfylte førersjekklister)
 • Geolokalisering (wifi-lokalisering, tilleggsutstyr, GPRS-lokalisering)
 • Utløpsdato for medisinsk undersøkelse (tilleggsutstyr)

Denne databehandlingen skjer for å identifisere deg som registrert bruker og for å gi deg tilgang til tjenesten i henhold til kontrakt. Dette hindrer uregistrerte personer i å få tilgang til de beskyttede delene av løsningen.

I tillegg kan vi også motta personopplysninger fra Jungheinrich sin salgsenhet som er ansvarlig for deg. Dette er informasjon du har gitt til din lokale kontaktperson innenfor rammen av en støtteforespørsel (navn, kontaktdata, forespørsel). Overføring av dataene til oss er nødvendig når vi må utføre oppgaven vår innenfor rammen av nedstrømsstøtten (2. og 3. nivå).

Fleet Enterprise blir levert av vår tjenesteleverandør Powerfleet GmbH. Dataene nevnt i denne delen blir overført til og behandlet av vår tjenesteleverandør.

Powerfleet GmbH 
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Germany

Databehandling for de ovennevnte formål skjer ved å utføre kontrakten om bruk av portalen (jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)).

Ikke-personlige data:

Vi kan dele ikke-personlige data (som anonyme brukerdata) med interessert tredjepart for å hjelpe dem med analyse og referansemåling av bruksmønstre for enkelte Fleet Enterprise Services. Våre kunder har muligheten til å se sine anonyme resultater ved å bruke en ekstra Analytics-tjeneste. Slike resultater består utelukkende av ikke-personlig identifiserbar informasjon. Hvis du velger å få tilgang til slike resultater ved å kjøpe disse Analytics-tjenestene, forstår og godtar du at firmaets anonyme informasjon vil bli gjort tilgjengelig for andre abonnenter. Ved å publisere resultatene dine på Analytics-plattformen (PowerFleet Business IQ), godtar du at du har innhentet alle nødvendige samtykker for å gjøre slik informasjon tilgjengelig for andre abonnenter, og at det ikke vil bryte noen lover. Hvis du fjerner informasjon som du har offentliggjort på Analytics-tjenesten, kan kopier forbli synlige på bufrede og arkiverte sider i Analytics-tjenesten, eller hvis andre brukere har kopiert eller lagret denne informasjonen. Ikke-personlig identifiserbar informasjon kan lagres på ubestemt tid.


5. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi samarbeider med tredjepartsleverandører som tar hånd om bestemte tekniske oppgaver knyttet til levering av tjenestene på våre vegne.

I den utstrekning vi bruker eksterne tjenesteleverandører, skjer dette alltid i samsvar med rettslige krav og reglene i den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen. De som mottar slike opplysninger fra oss, forplikter seg til bare å bruke dem til formålene som er angitt. Hvis opplysninger blir overført til en mottaker utenfor Jungheinrich Group i et annet land utenfor EU eller EØS, garanterer mottakeren personvern på tilsvarende nivå og i samsvar med artikkel 44 osv. i EUs personvernforordning. Unntaket er stater med et personvern som EU-kommisjonen anser som tilfredsstillende i henhold til artikkel 45 i personvernforordningen.

Hva gjelder teknisk støtte i forbindelse med bruk av tjenesten, har vi ansvar for støtte på første, andre og tredje nivå. Om nødvendig videresender vi personopplysninger du har gitt oss til Jungheinrich-forhandleren som har ansvar for deg, slik at forhandleren kan hjelpe deg om du skulle ha problemer eller spørsmål. Slik overføring av opplysninger er nødvendig for å kunne levere tjenesten i tråd med avtalen (jf. EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav b)).

5.1 Verifisering av tilgang (Azure B2C)

Vår tjenesteleverandør Microsoft tar hånd om verifisering av tilgang til de digitale tjenestene våre:

Microsoft Enterprise Service
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond
Washington 98052, USA

Personvernombud for EØS og Sveits:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland

Ved registrering vil følgende data lagres og behandles:

 • Dine påloggingsdata
 • Firmanavn og adresse
 • Kjønn og brukerens for- og etternavn
 • E-post og kundenummer eller leverandørnummer
 • Telefonnummer
 • Språk
 • Land
 • IP-adresse

Tilgang til Jungheinrich-tjenester skjer via kontoen som er opprettet i Azure B2C. Denne databehandlingen skjer for å kunne identifisere deg som registrert bruker og for at du skal få tilgang til portalen i henhold til kontrakten. Behandlingen av data innenfor rammen av Azure B2C er dermed en forutsetning for kontraktsmessig levering av Jungheinrich-tjenester i henhold til EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Dette hindrer uregistrerte personer i å få tilgang til de beskyttede delene av Jungheinrich-tjenestene.
Personopplysningene som blir samlet inn under registreringen lagres i 6 måneder. Hvis du registrerer deg på nytt for Jungheinrich-tjenester, vil lagringen av dataene bli forlenget med ytterligere 6 måneder.

For å overholde lovbestemmelsene i brukerens land, blir lagringsstedene automatisk behandlet og valgt på grunnlag av brukerens region. For en oversikt over hvor lagringsstedene er kan du se følgende lenke - Azure AD B2C | Microsoft Docs

En oversikt over informasjonskapslene som brukes til vår digitale tjeneste finner du på følgende lenke:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions

5.2 Fleet Enterprise 

Tjenesten Fleet Enterprise blir levert av vår partner Powerfleet Inc.

Powerfleet Inc.
123 Tice Blvd, #101
Woodcliff Lake
New Jersey, USA 07677


Databeskyttelsesansvarlig for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits:
Powerfleet GmbH
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Tyskland

Kun data som kreves for dette formålet (Fleet Enterprise) blir overført til tjenesteleverandøren.

6. Informasjonskapsler

Når vi leverer tjenestene, bruker vi såkalte informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som tjenesten sender til enheten du bruker (PC, nettbrett osv.), og som blir lagret i minnet i agenten (nettleseren/appen) din. Formålet med slike informasjonskapsler kan for eksempel være å identifisere brukeren som autorisert bruker når han/hun bruker tjenesten. Uten slik midlertidig «mellomlagring» vil enkelte oppføringer som allerede er lagt inn i noen apper, måtte legges inn om og om igjen. Informasjonskapsler inneholder bare data som serveren genererer, og/eller som brukeren legger inn på forespørsel (f.eks. struktur, informasjon om domene, filbane, utløpsdato, informasjonskapselens navn og verdi). Informasjonskapsler kan ikke spionere på harddisken.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal lagres på datamaskinen din, kan du deaktivere innstillingen for dette i systeminnstillingene i agenten (nettleseren/appen) din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan du slette i systeminnstillingene i agenten. Vær imidlertid klar over at deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at du ikke vil kunne bruke tjenesten i full utstrekning.

Informasjonskapslene som blir plassert når du bruker tjenestene, er nevnt i oversikten under. For det første dreier det seg om såkalte førstepartskapsler, som vi selv bruker. Videre dreier det seg om tredjepartskapsler som tredjepart bruker til ulike formål.

6.1. Informasjonskapsler i Fleet Management

Via denne lenken finner du en oversikt over førstepartskapslene den digitale tjenesten vår bruker: https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions

6.2. Informasjonskapsler i ISM Online

Oversikt over hvilke førstepartskapsler som brukes

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

ys-tour-card-shown-*

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Brukes for å sikre at brukeren bare ser velkomstinformasjon som han/hun ennå ikke har lest, eller som han/hun ønsker å kunne lese videre i

10 000 dager

triggerTour

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Teknisk informasjonskapsel som brukes til velkomstmeldinger

Fram til økten er avsluttet

locale

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Lagrer språket som sist ble brukt på nettsiden

1 måned

initialUrl

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Lagrer URL-en som opprinnelig ble brukt


Fram til økten er avsluttet

Atlas

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt


Fram til økten er avsluttet

cookieconsent_status

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Nødvendig for å innhente tillatelse til å lagre sporingskapsler

1 år


Tredjepartskapsler

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

_gat

Google Analytics

Brukes til å skille mellom de enkelte brukerne

1 minutt

_ga

Google Analytics

Brukes til å skille mellom de enkelte brukerne

2 år

_gid

Google Analytics

Brukes til å redusere forespørselshastigheten

24 timer


6.2.1. Nettside- og bruksanalyse via Google Analytics

Denne tjenesten bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler (se del 6.1) som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker tjenesten. Informasjonen informasjonskapselen genererer om din bruk av tjenesten, vil vanligvis bli overført til en Google-server i USA og bli lagret der. Fordi tjenesten bruker IP-anonymisering, vil imidlertid Google forkorte IP-adressen din på forhånd i EU- og EØS-land. Det er bare helt unntaksvis at hele IP-adresser blir overført til Google-servere i USA og forkortet der. Google bruker denne informasjonen på våre vegne – til å evaluere din bruk av tjenesten, til å utarbeide rapporter om aktivitet på tjenesten og til å levere andre tjenester knyttet til bruk av tjenesten og internett. Ifølge leverandøren blir ikke IP-adressen nettleseren din overfører innen rammen av Google Analytics, sammenholdt med andre Google-data. Du kan motsette deg bruk av informasjonskapsler ved å velge de respektive innstillingene i nettleseren din. Du kan også hindre Google i å innhente og behandle opplysninger informasjonskapselen genererer om din bruk av portalen (inkludert IP-adressen din) ved å laste ned og installere programtillegget (plug-in) du finner i lenken under, i nettleseren din. Ved å bruke denne portalen samtykker du i at Google behandler personopplysninger om deg på den måte og med de formål som er beskrevet over.

6.3. Informasjonskapsler i Battery Management

Oversikt over hvilke førstepartskapsler som brukes

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

batmanLanguage

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co. KG

Nødvendig for lagring av språkinnstillinger

Ett år


Via denne lenken finner du en oversikt over førstepartskapslene den digitale tjenesten vår bruker: https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions

6.4. Informasjonskapsler i Call4Service, Service Avis og Rental-appen

Tredjepartskapsler

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

JTENANTSESSIONID_a87fabb8d

.hana.ondemand.com


Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

Fram til økten er avsluttet

oucrstqwmzpckpqdrgzvxsugf.hana.ondemand.com


Nødvendig for å opprettholde gjeldende økt for den respektive brukeren.

Fram til økten er avsluttet

slo_regular_domains_eu1_a87fabb8d_a87fabb8d


.hana.ondemand.com


Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

Fram til økten er avsluttet

BIGipServerdispatcher.hana.ondemand.com


*-a87fabb8d.dispatcher.hana.ondemand.com


Styring av LoadBalancings


Fram til økten er avsluttet

JSESSIONID


*-a87fabb8d.dispatcher.hana.ondemand.com


Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

Fram til økten er avsluttet

x-ms-cpim-csrf


.login.jungheinrich.com


Cross-Site Request Forgery Token, som brukes til å hindre lagring av ondsinnet datakode


Fram til økten er avsluttet

x-ms-cpim-sso:jungheinrichlogin.onmicrosoft.com_0


.login.jungheinrich.com


Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

Fram til økten er avsluttet / 1 dag (pålogget) 6.5. Informasjonskapsler i JUR Check-appen (admin/frontend)

Denne tjenesten bruker ikke informasjonskapsler. Informasjonskapslene som er oppført nedenfor, gjelder bare administrator/frontend, som sørger for at brukeren har tilgang til data som blir generert i appen.

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

x-ms-cpim-csrf


.login.jungheinrich.com


Cross-Site Request Forgery Token, som brukes til å hindre lagring av ondsinnet datakode


Fram til økten er avsluttet

x-ms-cpim-sso:jungheinrichlogin.onmicrosoft.com_0


.login.jungheinrich.com


Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

Fram til økten er avsluttet / 1 dag (pålogget)6.6. Informasjonskapsler Remote Diagnostics Service

En informasjonskapsel settes under påloggingsprosessen:

JSESSIONI: remote-diagnostics.prod.gms.jdsaws.com

Navn

Levert av

Formål

Lagringstid

JSESSION_ID

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co.KG


Unik identifikasjon av økter (registreringer)

Fram til økten er avsluttet

XSRF_TOKEN

Jungheinrich Digital Solutions AG & Co.KG


Forebygging av forfalskningsangrep på tvers av nettstedet

Fram til økten er avsluttet

6.7. Informasjonskapsler: Jungheinrich Training Hub

Tredjeparts informasjonskapsler:

Navn

Domene

Lagringstid

Formål

x-ms-cpim-admin

main.b2cadmin.ext.azure.com

Slutten av økten

Inneholder data om brukermedlemskap på tvers av klienter. Klienter som en bruker tilhører og nivået på medlemskapet ("admin." eller "bruker").

x-ms-cpim-slice

login.microsoftonline.com, b2clogin.com, domeneinnlogging relatert til merke

Slutten av økten

Å videresende forespørsler til den tilsvarende produksjonsinstansen.

x-ms-cpim-trans

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

For å spore transaksjoner (antall autentiseringsforespørsler til Azure AD B2C) og gjeldende transaksjon

x-ms-cpim-sso:{Id}

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

For å administrere økten med enkel pålogging (SSO)

x-ms-cpim-cache:{id}_n

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten, eller vellykket autentifisering

For å administrere statusen på forespørselen

x-ms-cpim-csrf

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

Cross-site request forgery token, 

som brukes til å hindre lagring av ondsinnet datakode

x-ms-cpim-dc

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

For Azure AD B2C-nettverksruting

x-ms-cpim-ctx

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

Kontekst

x-ms-cpim-rp

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

For å lagre medlemsdata for resource provider client

x-ms-cpim-rc

login.microsoftonline.com,b2clogin.com, domenenavn relatert til merke/firma

Slutten av økten

For å lagre relay informasjonskapsel

ecadia-pro-cookie-warning_cookie

training.jungheinrich.com

1 år

Lagrer informasjonen hvis du har godtatt bruken av informasjonskapsler

JSESSIONID

training.jungheinrich.com

Slutten av økten

Nødvendig for å opprettholde brukerens nåværende økt

shoppingCart

training.jungheinrich.com

1 år

Påkrevd for å oppgi innhold i handlekurv i ikke-pålogget tilstand selv etter slutten av en økt

6.8. Informasjonskapsler Jungheinrich Campus

Tredjeparts informasjonskapsler:

NAVN

Domene

Formål

Lagringstid

AvendooContentLocale

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer gjeldende språkinnstilling

AvendooLocale

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer gjeldende språkinnstilling

Avendoo_Assignment

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer ID for det siste kurset

JSESSIONID

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer økt-ID

XSRF-TOKEN

http://campus.jungheinrich.com

14 dager

XSRF-Token

activeTagNG

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

actualTab

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

cockpitActiveTabIdCookie

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

currentPage

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filterClassifications

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filterTeaser

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filterTitle

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filter_blendedlearning

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filter_elearning

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filter_event

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

filter_trainingplan

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

languageChanged

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

orderFinished

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

orderMandatory

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

orderOptional

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

order_property

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

path

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

secure

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

timezone

http://campus.jungheinrich.com

Slutten av økten

Lagrer nåværende status til frontend

variant

http://campus.jungheinrich.com

7 dager

Lagrer nåværende status til frontend

6.9 Informasjonskapsler: Fleet Enterprise

Klientinformasjonskapsler eller annen sporingsteknologi blir ikke brukt av av tjenesten.

7. Hvor lenge personopplysningene dine blir lagret

I prinsippet lagrer vi bare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn for. Oppbevaring ut over dette skjer bare hvis det foreligger et lovkrav om oppbevaringstid, eller hvis du har gitt ditt samtykke til oppbevaring over lengre tid.

Opplysningene som er samlet inn, blir slettet senest seks måneder etter at avtalen om bruk av portalen er avsluttet, eller etter at brukerprofilen er slettet.

7.1. Call4Service

Når serviceforespørselen din er overført til kundeservice, vil personopplysningene serviceforespørselen inneholder, bli fullstendig slettet etter 12 måneder. Dette påvirker ikke Jungheinrich sin plikt til å oppbevare en kopi av opplysninger som er underlagt rettslige krav om arkivering. Det påvirker heller ikke eventuelle andre formål som går fram av avtalen som ligger til grunn.

8. Dine rettigheter med hensyn til behandling av personopplysninger

8.1. Retten til innsyn

Du kan når som helst be om å få innsyn i hvilke personopplysninger om deg vi behandler. Du har rett til å kreve å få en kopi av de opplysningene vi behandler som gjelder deg.

8.2. Retten til retting og sletting

Du har rett til å kreve at vi retter feil eller ufullstendige personopplysninger om deg.

Du har også rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige av hensyn til formålet med behandlingen, hvis du har trukket tilbake samtykket behandlingen blir gjort på grunnlag av, hvis du motsetter deg behandling, hvis det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandling, eller hvis behandlingen ikke er hjemlet i lov. Med mindre vi absolutt trenger opplysningene for å kunne oppfylle avtalen, eller med mindre vi er rettslig forpliktet til å oppbevare dem, kommer vi til å slette personopplysningene dine når du ber om det.

8.3. Retten til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandling av personopplysningene dine, dersom:

 • du bestrider riktigheten av personopplysningene i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene
 • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet anmoder om at bruk av dem begrenses
 • vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
 • du har protestert mot behandling i henhold til EUs personvernforordning artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontroll av hvorvidt Jungheinrich AG sine berettigete grunner går foran dine

8.4. Retten til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer deg i dette, dersom

 • behandlingen er basert på samtykke i henhold til EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), eller en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og
 • behandlingen utføres automatisk.

Du har rett til å få personopplysningene dine sendt direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk mulig.

8.5. Retten til å protestere

 På bakgrunn av forhold som er knyttet til din særlige situasjon, har du rett til når som helst å protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet på grunnlag av EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f). Vi kan da ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi har tvingende grunn til behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller med mindre behandlingen må gjennomføres for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

8.6. Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, uten krav til form og uten at du må oppgi grunn. Tilbaketrekking påvirker ikke hvorvidt behandling som er gjennomført fram til samtykket ble trukket tilbake, er lovlig.

Vi ber om at du henvender deg til personvernombudet vårt dersom du ønsker å gjøre rettighetene dine gjeldende. Kontaktinformasjon finner du over.

9. Lenker til andre nettsider

Lenkene du finner i tjenestene våre, kan være lenker til andre av Jungheinrich AG sine nettsider. Personvernerklæringen som gjelder det respektive formålet og som er vist på nettsidene det dreier seg om, gjelder uavkortet. Det samme gjelder eventuelle lenker til andre nettsider hos tredjepart. Informasjon om ansvar for behandling av personopplysninger finner du også i de respektive personvernerklæringene.

9. Oppdatering av denne personvernerklæringen

Hvis rettslige eller faktiske forhold gjør at det er nødvendig, kommer vi til å oppdatere denne personvernerklæringen. Vi ber om at du regelmessig holder deg orientert om hvilke regler som til enhver tid gjelder.

April 2021

Lurer du på noe?