Stage Pedaler Displays
Mange bruksmuligheter

Pedaler / displayer / elektromekanikk

Vi kan ta utvikling og konstruksjon av elektromekanikken du trenger, samt av displayer og pedaler.

Perifert utstyr for ditt elektriske kjøretøy

Dra nytte av vår erfaring med over 60 år elektromobilitet ikke bare når det gjelder motorer og ladeteknologi, men også når det gjelder utvikling og konstruksjon av elektromekaniske komponenter, digitale displayer og betjeningspedaler.

Oversiktlige fargedisplayer

Våre høykvalitets digitale kontrollinstrumenter kommer til anvendelse i mange ulike kjøretøyer og informerer deg om de viktigste driftsdataene til kjøretøyet, batterikapasitet og angivelse av tid frem til neste lading, samt driftstimer, kjøreprogrammer, løftehøyde og restkapasitet. Dessuten kan også det nøkkelfrie tilgangssystemet betjenes via displayet.

Lurer du på noe?