02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Assistenzsysteme
Nyskapende løsninger – effektiv drift

Assistentsystemer fra Jungheinrich

I over 60 år har vi funnet praktiske løsninger på utfordringer innen intern logistikk og utviklet et bredt spekter av sikkerhetssystemer. Hver løsning sikrer større effektivitet i din bedrift og økt sikkerhet for både menneske, maskin og varer.

Den riktige løsningen for deg

Øk sikkerheten på lageret for last, fører og maskin

Assistentsystemer fra Jungheinrich er der for å redusere belastningen i den daglige driften og for å øke sikkerheten på lageret. I tillegg til å beskytte menneske og maskin, beskytter de også lagerutstyret ditt, også når situasjonen er utenom det normale.


Finn ut mer om Jungheinrich sine løsninger for ditt lager

ZoneCONTROL

Alltid oppmerksom: zoneCONTROL

En truck med forlenget mast nærmer seg hallporten - og stopper opp i tide. Med zoneCONTROL kjenner trucken alle kritiske områder på lageret, ved at ulike sonere er definert og overvåket. Utfordringer som høydehindringer, steder med mange kjøretøy og mennesker eller soner med forbud mot lagring av last. Systemet reagerer uavhengig av situasjonen: Det varsler føreren, advarer miljøet eller griper om nødvendig inn i kjøremønster. Slik unngår du kollisjoner og øker sikkerheten på lageret. Du kan også bruke zoneCONTROL for å øke effektiviteten ved at trafikkflyten optimaliseres med spesifikke tilgangstillatelser.

Flytt varer raskere og sikrere

Våre smarte assistentsystemer gjør ikke bare det daglige arbeidet på lageret ditt tryggere, men også raskere og mer kostnadseffektivt. Intelligent forebygging av ulykker der det er mest lønnsomt!

Content_Picture_Assistenzsysteme_addedVIEW

Håndter lasten din raskere med positionCONTROL

Det kan være en utfordring å plassere lasten eksakt i ulike løftehøyder. Her kan positionCONTROL være til god hjelp. Den sørger for rask innsetting og uthenting av varer i løftehøyder definert på forhånd. Ved hjelp av høydeforvalg kan de enkelte løftehøydene enkelt tilpasses lagersituasjonen. Dette gir stor gevinst når det gjelder besparelser i både tid og energi. Ved å bruke positionCONTROL, kan du øke produktiviteten med inntil 15 prosent.

Mer effektiv ordrebehandling

De smarte assistentsystemene fra Jungheinrich øker sikkerheten på lageret. I tillegg gjør systemene det mer effektivt å stable, hente og organisere ordreplukkingen gjennom tilkoblingen til Warehouse Management Software.

Content_Picture_Assistenzsysteme_Warehouse_navigation

Økt sikkerhet og presisjon med warehouseNAVIGATION

For hver vareforflytning må truckføreren orientere seg på nytt innenfor reolene. Det er her fordelen med warehouseNAVIGATION blir synlig. Systemet overfører riktig plassering til trucken, som deretter automatisk kjører til riktig plass. Dette reduserer belastningen på føreren, som kan konsentrere seg om å betjene løftefunksjonen. Resultatet er høyere presisjon på plukkingen og inntil 25 prosent effektivitetsøkning.


Lang erfaring er utgangspunktet for gode og praktiske løsninger

Når vi utvikler nye systemer, er det basert på en helhetlig forståelse av den interne logistikken. Samtidig kjenner vi de utfordringene som hver bransje og selskap står overfor i den daglige driften. Denne kunnskapen gjør at vi kan øke effektiviteten og sikkerheten på lageret.

Vårt mål er å identifisere relevante problemområder og levere den aller beste løsningen til deg i form av tilpassede assistentsystemer. Hvor komplekse systemer og løsninger som er nødvendig, avhenger av dine behov. Vi hjelper deg gjerne med både de helt enkle løsningene og mer omfattende systemer.

Assistentsystemer som gjør lageret ditt tryggere

Andre assistentsystemer som hjelper deg med å flytte varer raskere og enklere

Andre assistentsystemer som gir en mer effektiv vareflyt

Kontakt oss for mer informasjon, eller et uforpliktende tilbud!

Stage Utbytte

Kontakt vår serviceavdeling

Telefon

464 24 105

Ta kontakt

Lurer du på noe?