Stage Reolshuttle

Reolshuttle

Shuttle for effektiv vareflyt

En shuttle gir mange fordeler: én av dem er den høye vareflyten ved komplett påfylling eller tømming av en pallekanal,  en annen er kollisjonsfri innsetting og uthenting av paller og en tredje er optimal plassutnyttelse på grunn av lavere hyllehøyder.

Våre shuttle-systemer, bestående av lastbærer, styringsenhet/truck og kanalreol, sørger for svært god utnyttelse av lagerplassen. Reolen gir plass til mange pallekanaler, både i høyde og bredde. Den beskjedne høydebruken per kanalnivå gir en effektiv utnyttelse av lagerhøyden. Som styringsenhet kan enhver Jungheinrich-gaffeltruck med tilstrekkelig restkapasitet brukes.

Halvautomatisk lagring med reolshuttle

En reolshuttle arbeider spesielt effektivt ved gjentatt innsetting og uthenting av varer i samme pallekanal. Shuttle-en tas opp på gaflene til styringsenheten og settes inn i pallekanalen. Der kjører den selvstendig under de lagrede pallene uten å være forbundet med styringsenheten. Etter at operatøren har satt av den første pallen og trykket på starttasten på betjeningsterminalen, utfører elektronikken automatisk alle nødvendige kjøre- og løftebevegelser. Sensorer gjenkjenner posisjonen til de innsatte pallene og sørger for kollisjonsfri innsetting og uthenting av nye paller. Truckføreren kan i mellomtiden hente flere paller og starte neste innsetting. 

Brukervennlig håndholdt trådløs terminal

Betjeningsterminalen og shuttle-styringen kommuniserer over en toveis trådløs forbindelse. Den trådløse terminalen er montert i synsfeltet til føreren. De oversiktlige funksjonstastene og den oversiktlige informasjonsskjermen gjør betjeningen enkel. Terminalen er mobil, alternativt kan den også betjenes virtuelt via berøringsskjermen på en allerede eksisterende trådløs dataterminal.

Shuttle-systemvarianter gir fleksibilitet

Noen varianter av shuttle-systemet klarer å håndtere ulike typer lastbærere, som euro- og industripaller, i samme reolsystem. Sensorer gjenkjenner automatisk pallstørrelsen. Innsetting og uthenting etter LiFo- (Last-in-First-out) og FiFo-prinsippet (First-In-First-Out) er mulig. Ved fullstendig tømming av en kanal, transporterer reolshuttlen automatisk hver pall i kanalen til uthentingssiden, hvor den tas opp med en gaffeltruck og kjøres til vareutlevering. Det fungerer også hvis ikke alle, men bare et definert antall paller skal hentes ut. Hvis ingenting skal settes inn eller hentes ut, kan alle paller automatisk fraktes til uthentingssiden. For effektiv drift av fryseromslagre er lagerutnyttelsesgrad spesielt viktig. Palleshuttlen i fryserom kan være i drift helt ned til –30 °C. Et ekstra batterisett med ladestasjon øker driftstiden betydelig.

Shuttle-systemer med personbeskyttelsessystem

Ved større reolanlegg kan det fra én håndholdt dataterminal velges inntil 69 ulike lastbærere. Føreren endrer bare identifikasjonssignalene på dataterminalen for å få kontakt med neste lastbærer. Personbeskyttelsessystemet (tilleggsutstyr) forhindrer at uvedkommende får tilgang til en pallekanal, eller til en arbeidsgang. Hvis en alarm utløses, stanses lastbærerne for reolshuttle-ene. 

Lurer du på noe?