02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Reoler – Content – Ansvarlig

Reolkontroll

Økende omløpshastighet øker automatisk risikoen for skader på reoler og lagerinnretninger. Selv små skader kan redusere lastekapasiteten til reolene og forårsake et ustabilt reolsystem. Følgen: Ulykkesrisikoen for alle involverte – menneske, maskin og gods – øker betraktelig.

I NS-EN 15635, en norm godkjent i Europa, er forløp og omfang av reolkontroller nøyaktig fastlagt.

Fordeler ved reolkontrollen:

  • Skader og skadeårsaker blir oppdaget til rett tid
  • Forebygging av alvorlige ulykker
  • Forebygging av følgeskader
  • Reduserte reparasjonskostnader
  • Økt sikkerhet for menneske, maskin og lagret god

Vi utdanner våre egne reolkontrollører

Jungheinrich tilbyr reolkontroll gjennom egne utdannede reolkontrollører. Jungheinrich-ansatte med erfaring på området reoler, får tittelen "godkjent reolkontrollør" etter en allsidig, praksisrettet utdannelse på anerkjente kontrollinstitutter og bestått prøve.

Lurer du på noe?