02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Innovation Picture Tab Sustainability

Bærekraft hos Jungheinrich

Som et selskap med fokus på internlogistikk og avdelinger over hele kloden, har vi et stort ansvar; både sosialt, miljømessig og økonomisk. Vårt engasjement for bærekraft er grunnlaget for alt vi gjør. Det skaper en vellykket balanse mellom lønnsom vekst og sosiale og miljømessige utfordringer.

 • Vi forplikter oss til 1,5°-målet
 • Vi er pådrivere for bærekraftig internlogistikk
 • Vi forplikter oss til å følge FNs bærekraftsmål

Slik kan vi hele tiden forbedre våre bærekraftsmål

lavere energiforbruk for trucker som er i daglig bruk med Li-ionbatterier – en viktig milepæl på veien mot et karbonnøytralt fotavtrykk.

20 %

Hvordan du kan dra fordel av vår forpliktelse

 • Med intelligente automatiseringsløsninger oppnår vi bærekraftige logistikkprosesser
 • Fremtidsrettede og holdbare produkter, produsert med effektiv bruk av ressursene
 • Redusert forbruk av råmaterialer gjennom gjenbruk av brukte trucker
 • Ekspertråd relatert til energistyring
 • Omfattende løsninger for økt effektivitet i lageret ditt

Bærekraftige produkter og tjenester

Mangel på kvalifisert arbeidskraft og ressurser, kombinert med økende energipriser:
Vi hjelper deg med å løse utfordringer relatert til logistikken ved hjelp av energisparende produkter og løsninger.

En helhetlig forståelse av bærekraft

Vi er stolte av disse resultatene:

Jungheinrich som pådriver for en bærekraftig internlogistikk

 • Nesten 70 års erfaring innen elektromobilitet

 • Mer enn 1 million elektriske trucker i bruk

 • Mer enn 10 års erfaring innen Li-ionteknologi

 • AMR-enheter (Autonomous Mobile Robots) med mindre enn 2 års inntjeningstid

 • Powertrain-løsninger for elektrifisering av jordbruk og konstruksjonsmaskiner

Vår miljøstrategi

Hvorfor er vår forpliktelse til bærekraft så viktig?

Bærekraftsgrafikk

På grunn av den stadig viktigere rollen som internlogistikken har fått

Den globale befolkningen teller i øyeblikket rundt 7,84 milliarder. Innen 2050 kan det være så mange som 9,7 milliarder mennesker på jorda. Et estimat sier at rundt 80 % av disse vil bo i megabyer og andre storbyområder. Med den raske økningen i fraktvolum og godstrafikk, øker også kravene til internlogistikken kontinuerlig.

Portrett, Nico Rosberg
Nico Rosberg, merkevareambassadør for Jungheinrich

«Jungheinrich og jeg har et felles mål om å gjøre verden mer bærekraftig gjennom e-mobilitet og smart teknologi.»

Vår definisjon av CO2-nøytral

Bærekraftsprosjekter over hele verden

Merk definisjonen av CO2 som benyttes her. Den inkluderer alle drivhusgassene som omdanner CO2-ekvivalenter*
*
CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO₂ har på den globale oppvarmingen over en gitt periode.

Lurer du på noe?