02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Automatiseringsprosess

Planlegger du nytt lager bør du lese dette først!

Det første skrittet mot et nytt eller oppdatert lager er å definere dine fremtidige behov. Dette må du gjøre før du vurderer ulike lagerløsninger og leverandører. Ut ifra det kan du se på alternativer som er tilpasset din drift.

Av Jens Iver Gjerlaug

Er lageret ditt trangt, lite effektivt eller rett og slett utdatert? Planlegger du å flytte eller bygge på, og valget står mellom en manuell semi- eller helautomatisk lagerløsning?  Da er det viktig at du tar et skritt tilbake. Denne avgjørelsen er du ikke klar for å ta ennå. Du må starte prosessen på riktig sted. 

Kartlegg dine dimensjonerende data og framtidens behov

Den viktigste jobben er å analysere hvordan fremtidens behov på ditt lager vil bli. Kartlegg planer for vekst, og dann deg et bilde om hva slags dimensjonerende data som skal være førende for det nye lageret. Med dimensjonerende data menes alt fra type gods, varegjennomstrømning, liggetid, kundetjenester og transportstruktur. Alt som vil påvirke om det nye lageret takler fremtidens behov. Fremtidens behov er alltid grunnmuren, det må være gjennomgangsmelodien for valgene du tar.


Når du har avklart hvilke behov den nye lagerløsningen skal løse, er det på tide å se på ulike konsepter og teknologi. Det er viktig å være klar over fordeler og ulemper med alle de ulike konseptene. For eksempel vil en manuell løsning med trucker og pallereoler være mer fleksibel for variasjoner, enn et helautomatisert anlegg som har et «tak» på hva det kan levere i timen. 

Det kan du lese mer om her:

Her får du 10 tips til hva du bør vite før du bestemmer deg for om du skal automatisere lageret.

Lagerdesign for manuelle lagerløsninger

I denne artikkelen forutsettes at du har innsett at automatisering ikke er veien å gå for deg. Enten fordi du som nevnt må ta høyde for uforutsigbare volumtopper eller fordi du ikke ønsker automasjon av andre grunner. Det kan være størrelsen på investeringen og risiko eller andre årsaker som gjør at det ikke er hensiktsmessig for din drift.

Da blir lagerdesign den neste viktige beslutningen du må ta og det er utrolig viktig at dette ikke utsettes til senere i prosessen. Det er lagerdesignet og innmaten du har behov for som må styre hvordan bygningen utformes – ikke omvendt. Her er det mange som har gått i fella tidligere. Kardinalfeilen er å sette opp en lagerbygning først for å deretter tenke på et lagerdesign og en innmat som er tilpasset dine driftsbehov. Da er det stor fare for at det optimale lagerdesignet for deg ikke er mulig å realisere, fordi søyler og porter er plassert på feil sted av arkitekten. 

Det vanligste lagerdesignet 

U-lager: Dette er den vanligste formen for lagerlayout, hvor inngående og utgående porter er plassert på samme side av bygget. De høyfrekvente varene plasseres nærmest portene for å tilrettelegge for minst mulig kjøring, mens mellom- og lavfrekvente varer plasseres lengst unna. 
Denne layouten gir effektiv håndtering og kjøreavstander til de høyfrekvente varene, men riset bak speilet er at det blir tilsvarende lengre kjøreavstand til de mellom- og lavfrekvente varene. 
En stor fordel er at det kan veksles mellom å bruke inngående og utgående porter etter behov. Det vil si at om det er behov for flere inngående porter i en periode, så kan de utgående portene brukes som inngående om de er ledige og omvendt – uten at det endrer stort på prosessene på lageret.

Flere designmuligheter for ditt lager

L-lager: Dette designet betyr at inngående og utgående port er plassert på hver sin vegg, på skrå ovenfor hverandre. Litt avhengig av hvor portene plasseres i bygget, så kan det avsettes et større område for at de høyfrekvente varer skal få absolutt minst kjøreavstand. Som i tilfellet med et U-lager vil kjøreavstander til høyfrekvente varer være kort, mens de lavfrekvente varene er plassert desto lengre unna. 

I-lager: På et I-lager er inngående og utgående port plassert på hver sin vegg ovenfor hverandre. Dette betyr at alle kjøreavstander, uavhengig av om det er lav- eller høyfrekvente varer, uansett som minimum vil være på byggets dybde. I-lager er mest brukt på rene terminaler. hvor varer skal rett inn og ut innenfor korte tidsrammer, og bygget er som regel ikke veldig dypt. 

Hvilken type design som passer deg avhenger altså av din driftstype og dine behov. Når valget av lagerdesign er på plass, må du ta en beslutning på hva slags teknologier du skal bruke. 

Hva slags lagringsmedium skal du velge? 

Her er det et utall av ulike muligheter. Du kan velge standard pallereoler som enten er bredgangs-eller smalgangsreoler, du kan velge mobilreoler, pushback/flowrack-reoler, drive In-reoler eller skyttelreoler. Hva slags type som er best for deg er det ikke mulig å svare på uten å gå dypere inn i din spesifikke drift. Jungheinrich sitter på kompetansen og kan hjelpe deg å velge den mest effektive teknologien til ditt bruk. Ta oss gjerne med på laget så tidlig som mulig i prosessen med å etablere din nye lagerløsning. Vi kommer gjerne på banen allerede før tomtevalget er gjort. Vi har nemlig en mening om det også! Men det skal jeg skrive mer om en annen gang. 

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt

Abonner på lager- og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?