02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Asset Logistik-Interface warehouseNAVIGATION Assistance system_[MAM-51795]
4 konkrete tips

Slik velger du riktig tomt til lageret ditt

Det finnes ikke noen fasit på hva som er den beste tomtebeliggenheten for et lager. Men det som er sikkert, er at det er lurt å fokusere på fleksibilitet. Velg en tomt som du kan vokse videre med, dersom det er behov for det. Her får du flere tips som kan hjelpe deg på veien i jakten på lagertomt.  

Av Jens Iver Gjerlaug, Jungheinrich

Det er mange store aktører som har bommet kraftig ved å plassere lageret på feil sted. Dersom lastebilene dine blir stående i en trafikk-kork hver gang de skal ut eller inn med varer, har du valgt feil beliggenhet. Da bruker sjåførene fort 1 time på en strekning som under normale omstendigheter ville tatt 30 minutter. 

1. Velg en tomt med muligheter 

Velg en tomt som ikke låser deg for mye, hvor det er mulig å bygge ut og som har god infrastruktur fra hovedinnfartsårer på plass. Nærhet til hovedveier, toglinjer og/eller havner er et stort pluss. Det er lurt å ikke la seg forføre av løfter om infrastruktur som er på vei. Ikke stol blindt på politikere som sier de helt sikkert skal bygge den nye veien eller broen. Hold deg til det trygge og sikre, hvor gode forbindelser allerede er på plass.  

2. Velg en tomt med sentral beliggenhet  

Sentralt, men rett utenfor sentrum er en god rettesnor, selv om virksomheter også har hatt god nytte av en mer rural beliggenhet for lagrene sine. En fordel som kan trekkes fram ved å bygge lageret ditt lenger ut på bygda er at tomteprisen er lavere og at du har tilgang på mer lojale arbeidstakere. Hvis det er viktig for din virksomhet, kan det være et element på vektskålen.  

De aller største lagrene på Østlandet er strategisk plassert i et triangel mellom Vestby, Sande i Vestfold og Gardermoen. Varene kommer inn på bil via grenseovergangen på E6 ved Svinesund, med båt til havner i Østfold-byene, fly til Gardermoen eller med tog til Alnabruterminalen. Vurderer du å bygge lageret ditt innenfor Oslo sentrum, støter du på enormt mange begrensninger pga. strenge reguleringsbestemmelser. Det er begrensninger på byggehøyde for eksempel og ofte lang saksbehandlingstid. Det er en mer naturlig plassering for små enheter for rask leveranse/netthandel.  

3. Gjør grundige undersøkelser om begrensninger i reguleringsplanen 

De store lagrene må ligge utenfor byen og helst innfor det nevnte trianglet, i hvert fall hvis du opererer på Østlandet. Jeg har allerede vært inne på det, men reguleringsplaner for aktuelle tomteområder bør studeres nøye uansett planlagt beliggenhet. Som jeg innledet med, er fleksibilitet utrolig viktig. Dersom du for eksempel vurderer å benytte smalgangslager eller kanskje til og med kranlager, er tomter hvor tillatt byggehøyde ikke kan overskride 10 meter utvendig veldig begrensende for hvordan du på best mulig måte kan utnytte det å bygge i høyden. Du bør også ha planene klare for utvidelser. Det blir veldig lite effektivt, hvis du ikke kan bygge på vegg i vegg. Derfor er det veldig viktig å ikke maksimere utnyttelsesgraden på tomta med en gang. Da har du rom for utvidelser, når behovet melder seg.  

4.Lagerinnredningen bør være avgjørende for tomtevalget – ikke omvendt 

Bygger du et lager med et velfungerende WMS og høy automatiseringsgrad, er du i mye mindre grad avhengig av stabil arbeidskraft. Da reduseres behovet for opplæring og man kan akseptere en høyere omløpshastighet på ansatte. Kompetansen finnes hos systemleverandøren som er landsdekkende. Dermed spiller beliggenheten mindre rolle. Det er altså lagerdesignet og innmaten du har behov for som må styre hvordan bygningen utformes – ikke omvendt.  

Les også:

Hvordan får du flest mulig paller inn på lageret? Hvis du har stilt deg selv dette spørsmålet, bør du lese videre.

Her er det mange som har gått i fella tidligere. Kardinalfeilen er å sette opp en lagerbygning først, for å deretter tenke på et lagerdesign og en innmat som er tilpasset dine driftsbehov. Da er det stor fare for at det optimale lagerdesignet for deg ikke er mulig å realisere, fordi søyler og porter er plassert på feil sted av arkitekten. Hvis automasjon og spesielt kranlager er greia, bør du vurdere å bygge så høyt som mulig -  gjerne over 20 meter. Da er det viktig å lete i riktig område.  

Du må altså ha oversikt over alle dine dimensjonerende data før du tar tomtevalget. Du må vite hvor dere er i dag, men også hvor dere tenker at dere skal være om 5 år.  Dann deg et bilde om hva slags dimensjonerende data som skal være førende for det nye lageret. Med dimensjonerende data menes alt fra type gods, varegjennomstrømning, liggetid, kundetjenester og transportstruktur. Alt som vil påvirke om det nye lageret takler fremtidens behov.   

Det kan du lese mer om her: Skal du bygge nytt lager? Da bør du velge leverandør av lagerinnredning mye tidligere enn du tror   

Vi bistår deg gjerne! 

I Jungheinrich vil vi gjerne inn så tidlig som mulig. Vi har gjort dette arbeidet uendelig mange ganger før og hjelper deg gjerne. Vi vet hva som bør være med i analysen og hva som bør prioriteres. Først etter at dette fundamentet er på plass kan man begynne å vurdere de ulike lagerløsningene.   

Snakk med oss, men gjerne også med andre, slik at du danner deg et helhetsbilde. Alle leverandørene på det norske markedet er flinke og seriøse, men de som kun kan tilby automasjon, vil tilby det. Jungheinrich har både manuelle og automatiserte valg på vår meny, så vi har ingen preferanse utover at du får den løsningen som passer best for din drift.   

Først når vi har kommet så langt at vi har begynt å vurdere om den beste løsningen for din virksomhet er manuell, semiautomatisert eller helautomatisert, er det tid for å se på lagertomter.  Vi bistår gjerne med tomtevalget også.  

Det første skrittet mot et nytt eller oppdatert lager er å definere dine fremtidige behov.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dit nye lager

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt


Abonner på lager-og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?