02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
02 2021 Vår arbeidsmetode2
Automatisering starter med å lytte

Planlegging og prosjektering

Start med å lytte

Første trinn for å finne optimal lagerløsning, er å analysere hvordan material- og informasjonsflyten fungerer på ditt lager.

Ved hjelp av ulike verktøy, som materialflytanalyser, systemvisualisering eller DAK-layout, synliggjør vi hvordan lageret fungerer i dag og hvilke optimaliseringer som er mulige. I neste fase, grovplanleggingsfasen, skisserer vi ulike løsningsvarianter og evaluerer dem fra et driftsøkonomisk perspektiv. Målet er å hente ut maksimal effektivitet og fleksibilitet for dine prosesser.

Etter at den optimale løsningen er bestemt, begynner detaljprosjekteringen. Vi visualiserer de fremtidige prosessene, beregner det nødvendige budsjettet og setter opp en tidsplan for gjennomføringen. Her fokuserer vi ikke bare på den aktuelle ytelsen av dine internlogistikkprosesser, men også de langsiktige. For at anlegget skal være så fleksibelt som mulig, legger vi inn i planen at lageret ditt skal være mulig å utvide og tilpasningsdyktig.

Lurer du på noe?