02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Q1_POWERLiNEjpg
06.05.2022

Jungheinrich i finansiell rute for 2022

Forretningsutviklingen i første kvartal av regnskapsåret 2022 var i tråd med Jungheinrich sine forventninger. Til tross for utfordringer i leverandørkjedene og flaskehalser i materialforsyningen økte ordreinngang, inntekter og resultat før renter og skatt mot første kvartal året før.

• Ordreinngang: 1,33 milliarder euro (+0,8 %)
• Omsetning: 1,06 milliarder euro (+10,7 %)
• EBIT: 77,9 millioner euro (+8,0 %)
• EBIT ROS: 7,3 %
• Netto kreditt: 95 millioner euro
• Prognose for regnskapsåret 2022 uendret

Forretningsutviklingen i første kvartal av regnskapsåret 2022 var i tråd med Jungheinrich sine forventninger. Til tross for utfordringer i leverandørkjedene og flaskehalser i materialforsyningen økte ordreinngang, inntekter og resultat før renter og skatt (EBIT) mot året før. Russlands krig mot Ukraina, som startet i slutten av februar, har ført til høy grad av usikkerhet i den europeiske og globale økonomien, og dermed også for Jungheinrich sin forretningsutvikling. I lys av disse omstendighetene forblir vår prognose for 2022 uendret. 

Ordreinngangen steg litt i første kvartal, til 1,33 milliarder euro; omsetningen steg 10,7 prosent, til 1,06 milliarder euro. Denne inntektsveksten ble særlig drevet av salg av nye trucker, truckutleie og ettersalg. EBIT utgjorde 77,9 millioner euro og ble påvirket av betydelig høyere material- og logistikkostnader. EBIT-rendite utgjorde 7,3 prosent. Per 31. mars 2022 utgjorde netto kreditt 95 millioner euro, hovedsakelig på grunn av leveringsevne.

Økt ordreinngang, omsetning og EBIT

Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG, sier: "Starten av regnskapsåret har gått som forventet. Foruten anstrengte globale forsyningskjeder og massivt økende material- og logistikkostnader, har også krigen mellom Russland og Ukraina påvirket 1. kvartal negativt. På tross av en utfordrende situasjon, har det lyktes oss å øke ordreinngang, omsetning og EBIT i forhold til fjoråret. Så langt er etterspørselen i markedet fortsatt god.

Vi er godt posisjonert med vår strategi 2025+ og vil fortsette å følge den for å nå målet vårt om å skape bærekraftig verdi for alle våre interessenter. Som en del av vår strategi implementerer vi en rekke prosjekter og tiltak, som bygging av et nytt produksjonsanlegg i Chomutov i Tsjekkia, åpningen av Jungheinrich sin 41. salgsenhet på New Zealand og presentasjon av en rekke nye løsninger innen automatisering, digitalisering og e-mobilitet på internlogistikkmessen LogiMAT i slutten av mai. Slik legger vi grunnlaget for videre lønnsom vekst."


Tilleggsinformasjon:

Ordreinngang og ordrebeholdning

Ordreinngang for alle forretningsområder – salg nye trucker1), truckutleie, brukte trucker og service – lå med 1333 millioner euro i rapporteringsperioden litt over fjorårets gode resultat på 1322 millioner euro. 

Ordrebeholdningen for nye trucker var 1835 millioner euro i slutten av rapporteringskvartalet, som er 613 millioner euro, eller 50 prosent høyere enn fjorårets verdi (1222 millioner euro). Sammenlignet med ordrebeholdning på 1519 millioner euro ved utgangen av 2021, representerer dette en økning på 316 millioner euro, eller 21 prosent. Årsaken til den vedvarende svært høye ordrebeholdningen, var som tidligere begrenset tilgjengelighet på produksjonsmaterialer for videre bearbeiding.  

Ordreinngang og ordrebeholdning i 1. kvartal 2022 ble justert for bestillinger fra Russland. I lys av at Russland startet krig mot Ukraina i slutten av februar 2022, besluttet konsernledelsen å stoppe leveringen av gaffeltrucker og reservedeler til Russland inntil videre med virkning fra 2. mars 2022.

1)Salg av nye trucker omfatter nye gaffeltrucker, automatiske systemer og lagerinnredning, kransystemer og lastopptaksutstyr, fabrikk- og kontorutstyr, energiløsninger samt digitale produkter.

Omsetning

Salg av nye trucker, truckutleie og ettersalg bidro til konsernets omsetning på 1062 millioner euro, som var 11 prosent høyere enn året før (959 millioner euro). Det var vedvarende store utfordringer i forsyningskjedene på grunn av den pågående pandemien og Russlands krig mot Ukraina. På grunn av globale utfordringer, spredde effekten av flaskehalsene i forsyningskjedene seg til hele leverandør- og materialporteføljen og tilhørende logistikkapasitet.

Skatte- og rentesituasjon

Resultatet før renter og skatt (EBIT) lå på 77,9 millioner euro i første kvartal 2022 (første år: 72,1 millioner euro) og ble negativt påvirket av betydelig høyere material- og logistikkostnader sammenlignet med første kvartal året før. EBIT-rendite utgjorde 7,3 prosent (første år: 7,5 prosent). Resultat før skatt (EBT) fra januar til mars 2022 gikk derfor litt ned fra året før, til 66,9 millioner euro (68,2 millioner euro). EBT-avkastning på salg (EBT ROS) endte på 6,3 prosent (første år: 7,1 prosent). Resultatet utgjorde 49,5 millioner euro (første år: 50,1 millioner euro). Tilsvarende var resultat per preferanseaksje 0,49 euro (første år: 0,50 euro).

Per 31. mars 2022 utgjorde netto kreditt 95 millioner euro, hovedsakelig på grunn av lagring for å sikre muligheten til å foreta leveranser (31. desember 2021: netto kreditt på 222 millioner euro).

Ansatte

31. mars 2022 var det 19 226 ansatte (31. mars 2021: 18 212) i Jungheinrich-konsernet målt i heltidsekvivalenter. I lys av økt kapasitetsbehov i anleggene sammenlignet med samme kvartal året før, var det 632 vikarer ved utgangen av rapporteringsperioden (31. mars 2021: 335).


Oversikt

 

1. kvartal2. kvartal

År

Jungheinrich-konsernet

20222021Endring %2021

 Ordreinngang

mill. euro

1333

1322

0,8

4868

Ordreinngang per 31.3/31.12.

mill. euro

1835

1222

50,2

1519

Omsetning

mill. euro

1062

959

10,7

4240

Resultat før renter og skatt (EBIT)

mill. euro

77,9

72,1

8,0

360

EBIT-rendite (EBIT ROS)1)

%

7,3

7,5

8,5

Resultat før skatt (EBT)

mill. euro

66,9

68,2

-1,9

349

EBT-avkastning på salg (EBT ROS)2)

%

6,3

7,1

8,2

Resultat etter skatt

mill. euro

49,5

50,1

-1,2

267

Utbytte per preferanseaksje

euro

0,49

0,50

-2,0

2,62

Ansatte 31.3./31.12.

FTE3)

19 226

18 212

5,6

19 103

1) EBIT/omsetning x 100
2) EBT/omsetning x 100
3) FTE = full time equivalents (heltidsekvivalenter)

Lurer du på noe?