02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Prosjekteringstjenester 1
Trinn for trinn mot en intelligent totalløsning

Prosjekt-service

Dra utbytte av mange års erfaring. Fra analyse og optimalisering av det eksisterende anlegget, frem til et helt nytt logistikksystem, står vi ved din side som kompetent partner.

Lønnsom automatisering med rett partner.

Ditt prosjekt i gode hender – med førsteklasses prosjektledelse

Vil du forberede din interne logistikk på nye utfordringene i markedet og mot nye kunder? Hvilke faktorer er viktige for å nå målet ditt? Og hvor fremtidsrettet er ditt logistikksystem? Når det kommer til ditt prosjekt kan du stole på at vi gir deg førsteklasses service, bærekraftige konsepter og en gjennomtenkt systemløsning. Vi er med deg hele veien fra den første materialflyt-analysen, via logistikkplanlegging og prosjektering, til innredningen av ditt nye logistikkanlegg. Som totalentreprenør er vi der for deg med egen kontaktperson som koordinerer de ulike faggruppene i prosjektet og som alltid holder oversikten. Også etter at prosjektet er avsluttet, bistår vi med vårt ettersalgs-program som består av et finmasket internasjonalt nettverk av egne serviceteknikere – slik at ditt anlegg holder seg på lønnsom kurs også i fremtiden.

Eksperter for ditt logistikkprosjekt, fra planlegging til vedlikehold

For hver logistiske utfordring finnes det en passende løsning. Prosjekt-service betyr at vi utvikler et spesialtilpasset logistikksystem sammen med deg og implementerer det nøyaktig innenfor dine strategiske rammebetingelser. Bak din kontaktperson står det et team av fagfolk fra områdene materialflytanalyse, prosjektering, simulering, lagerstyring og truckstyring, idriftsetting og vedlikehold. Prosjektstyringsteamet tjener deg under hele prosjekttiden. Din fordel: I prosjekttiden har du en kontaktperson som koordinerer de ulike faggruppene i prosjektet og som alltid holder oversikten.

Prosjektstyring: Alt griper inn i hverandre

Det perfekte lageret fra A til Å er et resultat av en dokumentert prosjektstyringsprosess. Den begynner med ditt ønske om forandring og en første samtale. I den innledende materialflytanalysen analyseres tilgjengelige tall, data og fakta. Denne analysen danner grunnlaget for endrings- og forbedrings forslagene av lagersituasjonen, og for grovplanleggingen av det nye lagersystemet. Avgjørelsen for den best passende intralogistikk-løsningen er 80 % basert på økonomiske faktorer. Først etter denne fasen står detaljprosjekteringen på programmet. Til dette hører en kritisk gjennomgang av alle antagelser og forventninger. Først når alt stemmer, implementerer vi ditt nye logistikksystem. Etter at prosjektet er avsluttet, overleverer vi det nye lageret og kurser dine medarbeidere i de nye teknologiene og prosessene. Skulle det oppstå uventede problemer senere, bistår vårt team med rådgivning. Prosjekt-service forstår vi nemlig som en omfattende tjeneste fra konsept frem til vellykket drift.

Finn ut mer om prosjekttjenester:

Stage Utbytte

Send en uforpliktende forespørsel via skjema eller til systemer@jungheinrich.no

Ta kontakt

 

Lurer du på noe?