02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Bilde Blogg B22-25 | Hvordan kan en investering i truck bidra til bærekraft?

Hvordan kan en investering i truck bidra til bærekraft?

Grønn logistikk og bærekraft blir stadig viktigere for de fleste virksomheter. Hva kan du gjøre for å bidra? Du kan for eksempel starte med å velge truck med riktig batteritype. Det er nemlig ikke hipp som happ hvilken elektrisk truck du velger.

Av Fredrik Høyer-Dahl

God logistikk handlet tidligere kun om optimal utnyttelse av ressursene i et økonomisk perspektiv. I dag er det i tillegg viktig  hvordan man kan gjøre belastningen på miljøet minst mulig. Dette kalles grønn logistikk. Produksjon og transport påvirker miljøet. Begrepet grønn logistikk dreier seg om de ulike tiltakene man kan sette i verk for å dempe belastningen på miljøet og gjøre egen virksomhet mer bærekraftig. 

Det holder ikke å velge en elektrisk truck

Det er mange ulike tiltak man kan gjøre for å gjøre lagervirksomheten og internlogistikken mer bærekraftig og grønn. Et enkelt sted å starte er hvilke trucker du velger å bruke. I Jungheinrich solgte vi ikke en eneste truck med forbrenningsmotor i 2021, og det ser ikke ut til at dette vil endre seg i 2022. 

Les også:  https://www.mtlogistikk.no/elektrisk-gaffeltruck-gaffeltruck-jungheinrich/solgte-ingen-diesel-trucker-i-2021/635893

I Jungheinrich produserer og selger vi kun elektriske trucker. Allikevel er det ikke slik at det er nok å velge elektrisk. Det er også vesentlig hva slags batteri som brukes i den elektriske trucken. Du bør se etter en leverandør som har et bredt utvalg av elektriske trucker drevet av lithiumbatterier. 

Fordeler ved å velge truck med lithiumbatteri

  • Lithium har opptil tre ganger så lang levetid som tradisjonelle batterier med over 3000 ladesykluser, mens bly/syre har 1000-1500. 
  • Lithium er ikke påvirket av bruk i timer og har jevn ytelse i hele batteriets levetid. Bly/syrebatterier er mer sårbare ved hard lading og har en nedadgående ytelse/kapasitet.
  • Sikkerheten øker ved å bruke lithium. Batteriet består ikke av noe som kan antenne eller etse. Det brukes jernsulfat i stedet for kobolt noe som innebærer den tryggeste cellekjemien tilgjengelig. 
  • Det er mer bærekraftig for miljøet å bruke jernsulfat. Kobolt er mye vanskeligere å få tak i og har dermed en større miljøbelastning. 
  • Lithiumbatterier krever null vedlikehold, og det er ikke behov for byttebatteri ved 3 skifts bruk.
  • Det er plassbesparende å velge lithium. Bly/syrebatterier krever egne rom med luftemuligheter satt av til lading pga faren for at det utvikles knallgass pga. overledning.
  • Lithiumbatterier kan hurtiglades opptil 80 % på 30 minutter og kan lades under pauser i arbeidet. Dette bidrar til økt effektivitet. 
  • Siden de ikke krever egne rom, kan batteriene lades mer fleksibelt.  De kan lades hvor som helst på lageret, hvor det er rette strømuttak
  • Lithium sparer deg for energikostnader og energiutslipp sammenlignet med tradisjonelle bly/syrebatterier.

Trucker med lithiumbatteri koster mer på kort sikt

Alle fordelene innebærer at lithiumbatterier bidrar til å redusere utslippene av CO2 med 20% sammenlignet med bly/syrebatterier. Det vil si en vesentlig miljøgevinst. 

Den eneste fordelen ved trucker drevet av bly/syrebatterier er inngangsprisen. Lithium har en høyere investeringskostnad for både selve batteriet og laderen, men denne prisdifferensen tjenes inn på relativt kort tid pga lengre levetid og alle de andre fordelene jeg allerede har vært innom.  

Siden det er så mange klare fordeler ved lithium, vil det være naturlig å anta at bly/syrebatterier er på vei ut? Slik er det (dessverre) ikke. Mange velger de trucktypene de er vant til og kjenner til fra før og legger stor vekt på inngangsprisen. Lithium er en batteritype som først kom på banen i truckbransjen for rundt ti år siden. Mange kjøper trucker drevet av bly/syrebatterier av gammel vane. Kanskje mangler de kunnskap om lithium og ser detfor ikke verdien? Dermed, konkluderes det med at prisøkningen ,på rundt 20 %, ikke står i stil med det du får igjen.

Trucken kan designes basert på det som er best for føreren

Derfor er det viktig å spre kunnskap om fordelene ved lithium.  Virksomheter som bruker trucken lite vil ofte velge den laveste kostnaden, spesielt hvis de ikke har miljø i fokus. Men bly/syrebatterier er uten tvil på vei ut av bransjen.

Jungheinrich produseres våre nye Powerline- modeller kun med lithium. I disse truckene er batteriene integrert, noe som gjør at designet kan optimaliseres for truckføreren. Det er en stor fordel å slippe å ta hensyn til plasskrevende bly/syrebatterier. Dermed øker også ytelsen, effektiviteten og den økonomiske gevinsten.  

Så ønsker du å ta et valg som både er økonomisk og miljømessig bærekraftig? Da bør du velge en leverandør som tilbyr elektriske trucker med lithiumbatteri.

Les også:

Blir det stadig vanskeligere å forsvare de økte kostnadene? Da har du fått sterke signaler om at det er på tide med fornyelse og effektivisering.


 

I Jungheinrich har vi som mål å gjøre alle kundene våre helelektriske. Ønsker du å vite mer om hva slags ulike trucker vi kan tilby deg? 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Fredrik Høyer- Dahl

Salgsdirektør

Fredrik Høyer-Dahl

Fredrik Høyer-Dahl

fredrik.hoeyer-dahl@jungheinrich.no

Ta kontakt


Lurer du på noe?