02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
AVO
Optimalisert veiing av krydder

Automatiske trucker (AGVer) forener kryddersiloene til AVO

"Smak og teknologi" lyder suksessoppskriften til AVO, en av Euorpas ledende krydderspesialister. Deres vilje til nytenkning og fornyelse gjorde at AVO optimaliserte intralogistikkprosessene ved hjelp av egnet teknologi. 

Automatisering og optimalisering

Det var tre hovedgrunner til at Automatiske trucker (AGV) ble valgt til å overta transporten i krydderveiingen hos krydderprodusent AVO. For det første for å oppnå enda større nøyaktighet i krydderblandinger. For det andre for å kunne spore oppskriftene, og for det tredje for å avlaste fabrikkpersonalet fra stadig gjentakende oppgaver. I tillegg var det krav om å behandle mindre partistørrelser av høyst ulik karakter mens man unngår enhver form for forurensning.

Automatiske trucker

I noen år har laserstyrte automatiserte trucker håndtert transporten i veieområdet hos krydderprodusenten AVO. Deres oppgave er å plassere oppsamlingsbeholdere med stor nøyaktighet under tappe- og doseringsanleggene. 

Fordelene med automatiske trucker er lasernavigasjon, som garanterer optimaliserte kjøreruter og -ganger, samt bortfall av transportskader. Med en tilgjengelighet på 98 prosent er de svært pålitelige, reduserer personalkostnader og standardiserer prosesser.

Et annet pluss er at AGV-ene enkelt kan integreres i eksisterende infrastruktur, og at behandlings- og ventetid bortfaller gjennom automatisk drift. I tillegg har det en positiv effekt at det i henhold til lagernavigasjonen ikke må legges fysiske styrelinjer i gulvet, og at anleggsoppsettet i AGV-området til enhver tid kan endres fleksibelt hvis dette blir nødvendig som følge av endringer i produksjonsprosessene.

Vi valgte den vertikale plukktrucken EKS 210 som basistruck for de automatiske truckene på AVO-fabrikkene. Utslagsgivende for denne avgjørelsen er løftekapasiteten på 1000 kg, kjørehastigheten på ni kilometer i timen og god manøvrerbarhet, som er uunnværlig i det delvis trange området hvor det veies krydder.


Fleksibilitet og uavhengighet

Goran Milosevic, bedriftsleder hos AVO, fortsetter: "Tidligere har vi transportert våre råvarer manuelt. Da vi vurderte å automatisere prosessene våre, fantes det ikke noe alternativ til et førerløst transportsystem." Hovedforskjellen mellom tiden før og etter automatiseringen, er at AVO har gått fra å dosere, veie og fylle åtte til 40 råvarer.

Derfor er Goran svært fornøyd med AGV-en og tilføyer: "Jeg ville valgt dette systemet igjen. Det overrasket meg hvor raskt og enkelt operatørene tilegnet seg den nødvendige kunnskapen og hvor raskt de lærte maskinene å kjenne. Vi får besøk av kunder som er interessert i automatisk løsninger."


Lurer du på noe?