02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
zoneCONTROL
31.01.2019

Assistentsystemer gir økt sikkerhet for truckfører, truck og lager

Unngå ulykker med assistentsystemer. Smart styring av faresoner med zoneCONTROL. addedVIEW gir optimal sikt til alle sider via digitale kameraer

Farepotensialet på lageret øker grunnet stadig voksende dynamikk og kompleksitet i prosessene. Vi har satt oss som mål å bidra til at ulykkestallene går ned og at temaet sikkerhet alltid skal stå i fokus for menneske, lager og gods ved hjelp av våre produkter, løsninger og rådgivningstjenester. Assistentsystemer kan bidra til å gjenkjenne kritiske situasjoner i forkant og dermed redusere risikoen for ulykker. Med zoneCONTROL og addedVIEW tilbyr Jungheinrich to assistentsystemer, som både øker sikkerheten på lageret og forbedrer effektiviteten i lagerprosessene.

zoneCONTROL
zoneCONTROL er et trådløst assistentsystem. Det består av en stasjonær radiosender/-mottaker, en mobil komponent på trucken inkludert skjerm og en modul for personer. Dette systemet gjenkjenner risikosoner, gir smarte varslinger og kan automatisk begrense kjørehastigheten i disse sonene. 

Den samme radiosenderen/-mottakeren kan også knyttes opp mot styringen av en port. Når en aktivert truck nærmer seg, åpner porten, når en ikke-aktivert truck gjør det samme, forblir porten lukket. Føreren av trucken mottar en melding på truckens skjerm, eller hastigheten til trucken reduseres automatisk til sneglefart. I tillegg kan trafikk- eller varsellys kobles til radiosender/-mottaker for ytterligere informasjon til omgivelsene. zoneCONTROL er enkelt å tilpasse ulike behov på lageret. Systemet kan også brukes på eksisterende trucker, uavhengig av produsent. Alle funksjoner for zoneCONTROL kan dekkes med de samme komponentene. For første gang er det mulig å tilpasse det til endringer i lageret, eller utvidelse i flåten. zoneCONTROL krever ingen sentral styringsenhet. Det er heller ikke behov for å opprette et nytt servernettverk. Hvert enkelt radiosender/-mottaker kan konfigureres enkelt og individuelt.

Dette gir situasjonsbetingede og presise forbedringer av sikkerheten i kritiske områder av lageret, uten at effektiviteten blir påvirket. 

addedVIEW
addedVIEW består av digitale kameraer som sikrer god sikt i alle retninger. Det er fremfor alt beregnet som assistentsystem for motvektstrucker. Digital kamerateknikk er spesielt god til å respondere på vanskelige lysforhold mens belysningsparameterne hele tiden endrer seg. Sterkt overeksponerte eller undereksponerte bildegjengivelser, for eksempel i overganger mellom lys og mørke i inne- og uteområder, blir dermed unngått og føreren får alltid en korrekt gjengivelse av omgivelsene. Dessuten tillater bruken av digitale kameraer bildestrømmen fra fire individuelle kameraer å konvertere til et felles bilde i sanntid. Det gjøres på en slik måte at føreren kan se trucken fra et fugleperspektiv (360-graders oversiktsbilde som vi kjenner igjen som tilleggsutstyr på biler). Spesielt gaffeltuppene og motvekten er presist satt inn i det sømløse bildet. Takket være addedVIEW kan føreren navigere raskt og sikkert på trange, uoversiktlige steder. 

Lurer du på noe?