Stage Systemer 2

Logistikksystemer – løsninger som er tilpasset din virksomhet

Smarte logistikksystemer som er skreddersydd dine behov er løsningen når du skal øke kapasiteten på lager og effektivisere logistikken. Jungheinrich sørger for at du velger de riktige systemene for å effektiviserer ditt produksjons- og arbeidsmiljø, og i tillegg tar vi høyde for fremtidige utfordringer.

Intelligent intern logistikk

For alle logistikkutfordringer finnes det en passende løsning. Som systemleverandør utvikler vi, sammen med deg, et skreddersydd logistikksystem. Enda mer: vi leverer det innenfor dine strategiske og budsjettmessige rammebetingelser, som din langsiktige partner.

Trygge og effektive transportprosesser

Automatiske trucker (AGV) står i fokus på et automatisk lager – styrt av intelligent programvare. Ved hjelp av komponenter som sikkerhetssensorer og lasernavigasjon kan vi automatisere våre standardtrucker, og tilpasse dem til dine individuelle behov.

Automatiserte komponenter

Effektiv og sikker vare- og materialtransport med bedre plassutnyttelse er oppnåelig: Med våre transportsystemer øker du kapasiteten og får en pålitelig og fleksibel løsning. Og det på liten plass med høy hastighet ved transport av paller og beholdere.

Automatisering kan lønne seg for logistikken

Utnytter vareflyten på ditt lager mulighetene i digitaliseringens tidsalder? Automatiske lagersystemer gir mulighet for stadig kortere bestillingssykluser, mindre partistørrelser og kortere leveringstider.

Reolsystemer

Reoler er mye mer enn bare stål og jern. De er nøkkelen til et optimalt vareomløp. Forutsatt av reolsystemet er dimensjonert ut fra behovet. Som totalleverandør for lagerinnredning drar du nytte av vår erfaring og ekspertise.

Plukk smartere, øk effektiviteten

Effektiv plukk for større produktivitet. Vi har Order-Picking-systemene som gjør lagerlogistikken din i stand til å takle stadig nye og mer spesifikke kundekrav i digitaliseringens tidsalder.

Intelligent tilkoblet

For optimalisert lagerstyring og tilkobling til overordnede systemer, har vi vårt eget WMS og vår egen mellomvare, Jungheinrich logistikkgrensesnitt, som sørger for optimal datautveksling. Slik kommer Industri 4.0 og tingenes internett (IoT) også til ditt lager.

Hvilke lagerløsninger er mest fornuftig å velge? Er det mest lønnsomt å automatisere eller å gå for manuelt drevne trucker? I disse artiklene gir vi deg svar på spørsmålene du måtte ha omkring temaene lagerløsning, automasjon og lagerstyringssystem (WMS).

Kontakt

Stage Utbytte

Kontakt

Logistikksystemer

Telefon

02350

Ta kontakt

Lurer du på noe?