Stage automatiseringsprosess 4
LØNNSOM AUTOMATISERING

Automatiseringsprosesser

Vellykket automatisering med riktig partner. Som automatiseringekspert planlegger og utformer vi logistikksystemer skreddersydd for dine behov, slik at du automatisk kan øke effektiviteten til ditt lager.

Automatisering kan være veien til mer effektivitet og fleksibilitet på lageret. Men ikke hver endring fører automatisk til lønnsomhet. Det systemet som lar deg nå dine mål, er spesialtilpasset dine behov, har riktig automatiseringsgrad og føyer seg sømløst inn i dine lageromgivelser. Som din partner i automatiseringsprosessen vil vi prosjekterer og gjennomfører en skreddersydd løsning som lar deg handle fleksibelt. Vårt mål er at når artikkelutvalg ditt endrer seg, har du fremdeles full kontroll og opprettholder effektivitet og lønnsomhet. Også etter at prosjektet er avsluttet, bistår vi med et bransjeunikt servicenettverk slik at ditt anlegg arbeider permanent og pålitelig.

I 3 trinn mot en skreddersydd automatiseringsløsning

Som totalentreprenør går vi sammen med deg, trinn for trinn, mot en fleksibel og kraftig automatiseringsløsning. Fra planlegging og prosjektering, via gjennomføring og idriftsetting, til service og support etter vellykket avslutning av prosjektet. Våre mange års erfaring i automatisering av internlogistiske prosesser gjør at prosessen er åpen, pålitelig og handlekraftig.

Content Automatiseringsprosess 1 Trinn 1 – individuelle løsninger etter mål

Planlegging og prosjektering.

Første trinn for å finne optimal automatiseringsgrad er å analyserer hvordan material- og informasjonsflyt fungerer på ditt lager. Ved hjelp av ulike verktøy, som materialflytanalyser, systemvisualisering eller DAK-layout synliggjør hvordan lageret fungere i dag og hvilke optimaliseringsmuligheter som er mulig. I neste fase, grovplanleggingsfasen, skisserer vi ulike løsningsvarianter og evaluerer dem fra et driftsøkonomisk perspektiv. Målet er å hente ut maksimum effektivitet og fleksibilitet for dine prosesser. Etter at den optimale løsningen er bestemt, begynner detaljprosjekteringen. Vi visualiserer de fremtidige prosessene, beregner det nødvendige budsjettet og setter opp en tidsplan for gjennomføringen. Her fokuserer vi ikke bare på den aktuelle ytelsen av dine intralogistikkprosesser, men også de langsiktige. For at anlegget skal ha rom for fleksibilitet, planlegger vi på forhånd med utvidbarhet og tilpasningsdyktighet av din automatiserte lageromgivelse.


Content Automatiseringsprosess 2 Trinn 2 – en kontaktperson for alle faggrupper

Gjennomføring og systemintegrering.

Som totalentreprenør gir vi deg en fast kontaktperson som koordinerer de ulike faggruppene i prosjektet og som holder oversikten. Vi har lang erfaring med prosjektstyring og sørger for en effektiv fremgang og en nøyaktig realisering av hvert trinn i prosessen. Gjennom tett samarbeid og regelmessige prosjektmøter med alle deltakere garanterer vi optimal informasjonsflyt og gjennomsiktighet og sikkerhet gjennom hele prosjektet – helt frem til overlevering.


Content Automatiseringsprosess 3 Trinn 3 – service og support

Langsiktig ved din side.

Vi vil at ditt nye automatiserte anlegg skal yte på høyt nivå lenge. Derfor bistår vi også etter prosjektavslutningen med service og support. Med et finmasket servicenettverk og egen support-hotline er vi alltid i nærheten og klare til å hjelpe deg hvis du trenger oss. Våre mer enn 80 kundeteknikere gjennomfører vedlikehold, kontroller og inspeksjoner kompetent og pålitelig – og de har de passende reservedelene med seg. Vår support-hotline kan nås 24/7. For at ditt automatiserte anlegg alltid holder seg i maks produktiv drift, kurser vi også dine medarbeidere i effektiv og sikker betjening av anlegget.

Finn ut mer om vår service og support

Flere automatiseringsdetaljer.

Finn ut om vårt rikholdige tilbud.

Jungheinrich som systemleverandør
Planlegging, implementasjon, service og support
Automatiske komponenter
Automatiske lagersystemer
Automatisert plukking & palletering

Content Automatiseringsprosess (3)

Lagerautomatisering.
Hvordan og i hvilket omfang?

Hvorfor kan det lønne seg at automatisere et godt fungerende lager? Hva taler for lagerautomatisering og hvor mange automatiseringstrinn finnes? Hva må man passe på ved automatisering og hvilke parter skal involveres i prosjekteringen? Disse og andre spørsmål tas opp i våre Whitepapers. De formidler også praktiske tips og viser lagerautomatiseringsløsninger. 

Skreddersydde løsninger for hver bransje

Om det nå dreier seg om nye anlegg, modernisering eller utvidelse av bestående anlegg – med vår lange intralogistikk-erfaring har vi allerede gitt råd om automatisering av prosessene til mange små, mellomstore og store bedrifter verden over, og har som totalentreprenør bistått dem gjennom hele prosjekttiden.

Flere automatiseringsprosjekter.

Finn flere kundereferanser til Jungheinrich.

Les mer

Interessert i skreddersydd automatisering for lageret ditt?

Vi gir deg gjerne råd med en gang.


Stage Utbytte

Kontakt

Logistikksystemer

Telefon

02350

Ta kontakt


Content Automatiseringsprosess (1)

Med et sammenhengende koreografert lager oppnår man suksess automatisk.

Finn ut mer om automatisering med Jungheinrich

Content Automatiseringsprosess (2)

Det virtuost orkestrerte lageret er ikke fremtidsmusikk.

Finn ut mer om digitalisering og automatiering med Jungheinrich


Lurer du på noe?