02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Systemer

Artikler

Det er ikke enkelt å vite hvilken lagerløsning som er den mest fornuftige å velge, eller om det er mest lønnsomt å automatisere eller å gå for manuelt drevne trucker. Det dukker også opp mange spørsmål omkring temaet lagerstyringssystem (WMS); om nåværende kan brukes, eller om dette bør byttes ut. I artiklene under gir vi deg svar på spørsmålene du måtte ha omkring temaene lagerløsning, automasjon og lagerstyringssystem (WMS).

Spørsmål til artiklene eller om lagerstyring? 

Lagerstyring

Hvordan WMS  bidrar til å effektivisere og øke lønnsomheten i lagerdriften, uavhengig av om lageret er automatisert eller ikke.

Lagerstyring

Når du planlegger et nytt lager eller bare skal oppgradere, er det viktig å ha kjennskap til ulike lagerstyringssystemer. I hovedsak finnes det to ulike WMS-­systemer; et skreddersydd system som er tilpasset dine prosesser, og et hyllevaresystem som er en mini-WMS-løsning. 

Lagerstyring

Valg av nytt lagersystem gjør hverdagen enklere og mer effektiv. Plass og sikkerhet er to viktige faktorer ved valg av lagersystem. Med riktig type innredning unngår du skader.

Lagerstyring

Krav til høy produktivitet kan gi økt risiko. Reoler kan rase og gods kan falle ut fra stor høyde. En uavhengig gjennomgang av reol-og lagersikkerhet kan avdekke slike risikoer før de skjer, og hinder skader.

Lagerløsninger

Før du starter med å planlegge nytt lager, må du danne deg et bilde av hvilke dimensjonerende data som er viktig for det nye lageret.

Lagerlsøsninger

Hvem er dine fremtidige kunder, og hvordan skal du også i fremtiden kunne yte det som kreves for å være konkurransedyktig? Det er viktig at du forbereder lageret ditt på endringer i kjøpemønster. 

Lagerløsninger

Det er fort gjort å miste oversikt på et lager hvor det er stor aktivitet. Hver dag flyttes paller og plukkes mange varelinjer. Lurer du på hva som kjennetegner et WMS system som gir deg den oversikten du trenger? Her får du en oversikt over fordelene. 

Lagerløsninger

I fremtiden blir det enda viktigere å kunne tilpasse behovene på lageret ved å endre arbeidsprosesser, øke/senke kapasiteten, eller endre innredning. Enten det er snakk om et manuelt eller automatisk lager.

Lagerløsninger

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. For å unngå belastningsskader og sykdom må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Automasjon

Transponderløsningen som tar truck og sjåfør til riktig destinasjon, på kortest mulig tid.

Automasjon

All interntransport på et lager eller i et produksjonsmiljø kan utføres av et AGV-system, dersom forutsetningene er tilstede. 

Automasjon

Hva er automasjon? Kort fortalt blir manuelle oppgaver erstattet med oppgaver som går av seg selv. Første steg i automatiseringen er en behovs-og investeringsanalyse. Denne planleggingsfasen ser på fremtidens lagerbehov og sørger for at graden av automasjon er lønnsom. 

Lagerløsninger

AGV står for Automated Guided Vehicle og betyr i korttekst en førerløs truck. Er du usikker på om du kan bruke en AGV i produksjonen eller på lageret? Her gir vi deg en kort innføring i hvor det er mest lønnsomt å sette inn en AGV.

Ta Kontakt

E-post: systemer@jungheinrich.no

eller direkte med en av våre ansatte.
Les mer

Lurer du på noe?