02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Førerløse transportsystemer Gallery 8
Automasjon

Automasjon på lageret

Hva er automasjon? Kort fortalt blir manuelle oppgaver erstattet med oppgaver som går av seg selv. Første steg i automatiseringen er en behovs-og investeringsanalyse. Denne planleggingsfasen ser på fremtidens lagerbehov og sørger for at graden av automasjon er lønnsom. 

Vurderer du lagerautomasjon, anbefaler vi å legge tid og ressurser i planleggingsfasen. I denne fasen ser du på hvilke prosesser du bør automatisere og ikke nødvendigvis hvilke du kan automatisere. Et feilsteg i denne prosessen kan bli kostbar og vanskelig a reversere. Dette er kanskje prosjektets viktigste fase. 

I et manuelt lager er det enkelt å øke eller senke produktiviteten med trucker og personen, for å håndtere et stigende etter synk ende behov. For automatiserte trucker opererer man med makshastigheter/makskapasiteter, som det ikke nødvendigvis er raskt og enkelt å endre. 
Behovs- og investeringsanalysen forutser sa godt som mulig endringer i fremtiden. Eksempler på dette er kapasitet (antall plukk, innsetninger, forflytninger), ordrestruktur (skifte fra butikk til konsument) og tadetider.

Steget fra manuell til automatisk drift på lageret kan virke stort og komplekst, men samtidig forlokkende. Det er liten tvil om at mer og mer av samfunnet bli automatisert og mye av teknologien som benyttes er gjennomprøvd og moden. Dette gir en trygghet for at det ikke blir gjort feilinvesteringer med tilhørende store konsekvenser. 

Lageroperasjonene blir ikke påvirket av verken kaffepauser eller sosiale medier. Maskinene jobber jevnt og trutt uten stopp og gjør det de har blitt satt opp til å gjøre.

Stage Utbytte

Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel til logistikkavdelingen

Ta kontakt

Lurer du på noe?