02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Mer sikkerhet i det daglige arbeidet
Lagerløsninger

Ergonomi i arbeidsmiljøet

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå belastningsskader og sykdom må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. 

Kartlegge, risikovurdere og organiser arbeidet

Kartlegging av ergonomiske risikoforhold på arbeidsplassen er viktig. Regelverket har særlige krav til risikovurdering med hensyn til fysisk arbeidsmiljø. Det er viktig å ta utgangspunkt i arbeidstakers egen opplevelse.

Tiltak for å redusere arbeidsbelastninger

På et lager med mange trucker er det viktig at disse kan tilpasses brukerne. Slike tilpasninger kan være enkel av- og påstigning, elektrisk styring, god benplass, høyde- og vinkeljusterbare konsoller og setekomfort. 
Hvilke aspekter av arbeidshverdagen må du ta hensyn til

  • Ulike kropper - ulike toleransegrenser: Variert fysisk belastning skaper utvikling og styrke både fysisk og psykisk. Helseskade kan oppstå dersom belastningen overskrider kroppens egne toleransegrenser. Grensen mellom fysisk akseptabel og skadelig belastning varierer fra person til person.
  • Ta hensyn til totalbelastningen: Uheldige fysiske forhold kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger, eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke er tunge, kan til sammen og over tid føre til for høy belastning. Ulike belastninger må derfor sees i sammenheng.

En gjennomgang av lageret, arbeidsrutiner og dets innredning gir klarhet i om ergonomien på arbeidsplassen er optimal. Det er mange elementer i alle prosesser som kan utbedre den totale ergonomien i arbeidshverdagen. Små endringer kan gjøre hele forskjellen. 


1 Arbeidsmiljøloven§ 4-4.Krav til der fysiske arbeidsmiljøer. https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§4-4 15 

Ta Kontakt

E-post: systemer@jungheinrich.no

eller direkte med en av våre ansatte.
Les mer


Lurer du på noe?