02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Førerløse transportsystemer Gallery 2
Automasjon

Hvilke oppgaver kan du løse med AGV?

All interntransport på et lager eller i et produksjonsmiljø kan utføres av et AGV-system, dersom forutsetningene er tilstede (se: AGV på lageret). 

AGV-er blir ofte brukt for å transportere varer og produkter fra produksjon via mellomlagring til områder for videre transport. Paller håndteres manuelt på den ene siden av fabrikken og overleveres til AGV-ene for transport til den andre siden. Deretter blir pallene overlevert for manuell behandling. Dette gjør at truckføreren ikke behøver å bruke tid på kjøring, men kan utføre mer krevende oppgaver. 

En av de største begrensningene til AGV-en, er at de ikke kan «tenke» på egenhånd. AGV-en må få definert hvilket oppdrag som skal utføres. Den vil ikke utføre "på-sparket­oppdrag", slik en truckfører gjør. 

To typer AGV-systemer

AGV-systemer kan hovedsakelig deles inn i to ulike kategorier: et integrert system eller et "stand alone"-system: 

  • I den første kategorien integrerer man AGV-systemet mot et overordnet WMS- eller ERP-system. Systemet har full kontroll over AGV-ene, og alle oppdrag blir generert herfra.
  • Et "stand alone" AGV-system" er ikke integrert mot andre interne systemer. Oppdrag kan genereres fra operatør ved å trykke på en fysisk knapp eller via et operatørpanel («GUi»). AGV kan også navigere ut fra sensorer som overvåker om det har kommet en ny pall som skal transporteres på en transportbane.
Stage Utbytte

Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel til logistikkavdelingen

Ta kontakt

Lurer du på noe?