02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Prosjekteringstjenester 1
Lagerløsninger

Planlegg lageret ditt for fremtiden

Du kjenner din bedrift aller best. Du kjenner behovene og hvor skoen trykker. Første skritt mot et nytt eller oppdatert lager er å definere firmaets mål for fremtiden.

Før du starter med planleggingen, er det lurt å danne seg et bilde av hvilke dimensjonerende data som skal være førende for det nye lageret. Med dimensjonerende data menes alt fra type gods, varegjennomstrømming, liggetid, kundetjenester og transportstruktur. Alt som v il påvirke om det nye lageret takler fremtidens behov.

Når du har avklart hvilke behov det nye lageret skal løse, er det på tide å se på ulike konsepter og teknologier. Det er viktig å være klar over fordeler og ulemper med alle de ulike konseptene. For eksempel vil en manuell løsning med trucker og pallereoler være mer fleksibel for uforutsette variasjoner enn et helautomatisert anlegg som har et «tak» på hva det kan levere i timen.

Hvis behovet for kapasitet er høyt, vil den beste løsningen være en automatisert løsning som leverer både høy kapasitet og tilgjengelighet. Dersom du tror at behovet endrer seg over tid, vil fleksible og skalerbare automatiske løsninger være det beste. Da kan du starte med en mindre løsning som passer dagens behov, og utvide løsningen i fremtiden.

Endelig valg av løsning bør til syvende og sist vurderes ut fra en analyse, eller et business case. En slik analyse ser på om det å investere i nye løsninger er lønnsomt og hvilke scenarioer lageret må takle for å tilpasse seg fremtiden. Dette business caseet er grunnlaget for ditt fremtidige lager og den viktigste fasen i prosjektet.


Ta Kontakt

E-post: systemer@jungheinrich.no

eller direkte med en av våre ansatte.
Les mer

Lurer du på noe?