02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
ETV 216i Safety
Lagersystem

Reol- og lagersikkerhet

Krav til høy produktivitet kan gi økt risiko. Reoler kan rase og gods kan falle ut fra stor høyde. En uavhengig gjennomgang av reol-og lagersikkerhet kan avdekke slike risikoer før de skjer, og hinder skader.

I et lagerlokale skal personer, maskiner og gods dele på det som ofte er trang plass og varierende vareflyt. En av de hyppigste ulykkene i lager miljøet er støt mot og treff av gjenstander1. Fall-, kutt- og klemskader er ofte alvorlige følgeulykker av dette. Situasjoner og faktorer som forårsaker ulykker i et lager, er langt fra opplagte. Trustene kan være skjulte og resultere i store skader. Dette kan utløse en dominoeffekt der flere elementer dras med i raset, der resultatet kan være alvorlige personskader og skader på bygg. 

Eksempler på forebyggende tiltak er beskyttelse av en søyle i kjøresonen. Søylen virker «sterk nok» slik den har stått i mange år. Men den har kanskje gjennom årenes løp fått småskader som har ført til mange unødvendige vedlikeholdskostnader, både på kjøre tøy og bygning. Dette er reparasjonskostnader som kunne vært unngått gjennom enkel beskyttelse av søylen. 

En gjennomgang av reol- og lagersikkerhet vil også se på om personale har god nok opplæring. Riktig opplæring av personalet gir både større sikkerhet for alle på lageret og færre skader. 
 

Les mer om reolkontroll her


SSB: http://www.ssb.no/statbank/table/11343


Ta Kontakt

E-post: systemer@jungheinrich.no

eller direkte med en av våre ansatte.
Les mer

Lurer du på noe?