02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Automatiske trucker
Lagerløsninger

AGV på lageret

AGV står for Automated Guided Vehicle og betyr i korttekst en førerløs truck. Er du usikker på om du kan bruke AGV i produksjonen eller på lageret ? Her gir vi deg en kort innføring i hvor det er mest lønnsomt å sette inn en AGV.

AGV innendørs

En AGV inneholder teknologi som sensorer og styreenheter. Dette gjør at en AGV setter strengere krav til temperatur, fuktighet og ytre påvirkninger enn en vanlig truck. Miljøet AGV-en skal kjøre i må være innendørs, tørt og på plussiden av frysepunktet. Kondens, som følge av temperatursvingninger, kan skape problemer ved at dugg legger seg på AGV-sensorer. En enkel sjekk for å undersøke om dette er et problem, er å se om det kommer dugg på for eksempel brilleglass når man forflytter seg mellom ulike temperatursoner. Gulvet må også være plant, hardt og av god kvalitet.

Manuell plukking og AGV-er i samme lager

Hektiske lagre med mye manuell plukking og påfylling er ikke nødvendigvis egnet sammen med AGV-transport. AGV-ene kan komme i veien for plukkerne og vice versa. Løsningen er å lage egne soner eller kjøreganger som hovedsakelig brukes til AGV-trafikk. En annen løsning er å tilpasse driften slik at AGV-systemet brukes mest i tidsrommene med lavest manuell aktivitet (for eksempel på kveldsskift eller nattskift).

Transportstrøm

Det kan være utfordrende å oppnå en god utnyttelse av et AGV-system dersom det er store variasjoner i transportstrømmen. Et eksempel på dette er Black Friday som gir store endringer i ordreinngang hos nettbutikkene. Fordelen med et AGV-system, sammenlignet med andre automasjonsløsninger, er at det fint er mulig å hjelpe til manuelt i perioder med stor pågang. En jevn strøm av plukkoppgaver gir imidlertid best effekt av et AGV-system.


Stage Utbytte

Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel til logistikkavdelingen

Ta kontakt

Lurer du på noe?