02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Kundeeksempler
Lagerlsøsninger

Hvordan takle kundens nye kjøpemønster

Hvem er dine fremtidige kunder, og hvordan skal du også i fremtiden kunne yte det som kreves for å være konkurransedyktig? Det er viktig at du forbereder lageret ditt på endringer i kjøpemønster. 

I 2017 handlet nordmenn varer og tjenester for 488 milliarder kroner' fra norske netthandelsbutikker, en vekst på 13,5 % fra året før1. I tillegg til disse tallene kommer all handel som er utført med utenlandske aktører. 

Hvorfor er dette en viktig problemstilling for et lager? Jo, det er store ulikheter mellom netthandel og tradisjonell handel. For å møte denne forskjellen må lageret ditt være forberedt på at:

•    plukk, sammenstilling og utsendelse må gå raskere
•    kampanjer gjør sesongvariasjonene større
•    dine konkurrenter både er lokale og globale
•    andelen returer er høyere
•    kundene er mindre lojale
•    kunden krever flere typer transport fra lager et
•    bestillingsenhetene er mindre, gjerne stykkevis og ikke store kartonger

Hvordan skal du håndtere dette? Vårt beste råd er at lageret ditt er forberedt på endringer og fleksibelt nok for fremtiden. Velger du en fleksibel løsning (manuell/automatisert) som for eksempel kan takle enda raskere levering, er mye gjort. 

1https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/netthandelen-opp-13-5-prosent

Ta Kontakt

E-post: systemer@jungheinrich.no

eller direkte med en av våre ansatte.
Les mer

Lurer du på noe?