02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Jungheinrich WMS serie 2 (1)
Lagerstyring

Automatisering er ikke nødvendig for WMS

Et WMS-system bør styre lageret – uavhengig av utstyr og grader av automasjon.

Det er en del uklarheter når det gjelder WMS-løsninger for lager. I denne artikkelen får du svar på hvordan et WMS bidrar til å effektiviserer og øke lønnsomheten i lagerdriften, uavhengig av om lageret er automatisert eller ikke.

Man tenker kanskje at WMS er noe man kun trenger når man har automasjonsløsninger på lageret, enten kraner eller heisautomater. Dette stemmer ikke; et WMS-system er også til stor hjelp for manuelt opererte lagre. Med manuelt opererte lagre mener vi de som jobber med papirlister, og som ved hjelp av søk-og-letmetoden plukker varer.

Ved å investere i et WMS-system vil man oppleve at kostnadene forbundet med leting etter varer reduseres, systemet guider operatøren til riktig lokasjon, enten man bruker truck eller går rundt med plukkvogner. Det ligger en del automatiske prosesser i et manuelt WMS-system. Blant annet vil systemet hjelpe til med å varsle når plukkplasser må etterfylles ved å automatisk opprette en etterfyllingsordre, og ved å automatisk kalkulere hvilke varer det går mest av og sørge for at den varen ligger nærmest ekspedisjonsområdet. Automasjon får du først når alle prosesser styrer seg selv. Varene kommer inn, lagres, pakkes og sendes ut uten at noen har tatt i dem.

Når et WMS-system skal implementeres, er det viktig at WMS-leverandøren setter seg nøye inn i eksisterende vareflyt. Et WMS-system er ikke noe som bare leveres og avsluttes, det krever nøye gjennomgang av lageret og artikkeldataene for å få plass den beste løsningen.

Etter at alle data er innhentet kommer den viktige analyseringsfasen. Når det er resultatet som er viktigst og ikke hvilken type utstyr som skal tas i bruk, får du presentert den beste løsningen for din bedrift.

Stage Utbytte

Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel til logistikkavdelingen

Ta kontakt

Lurer du på noe?